SAMFUND

Efter 20 års kamp for at hjælpe dobbeltdiagnosticerede til et liv uden rusmidler: Fredericianer bliver leder af friplejehjem

René Boye Knudsen har i 20 år været forestander på døgninstitution for dobbeltdiagnosticerede – nu kalder nye udfordringer

Friplejehjemmet Lillebælt under Danske Diakonhjem får ny forstander. Det står fast efter at Forestander på Blå Kors Center Syd målrettet har søgt, og fået stilingen som forestander på Lillebælt Friplejehjem i Middelfart.

René Boye Knudsen er Diakon og fra Fredericia. Den nye forstander for Lillebælt friplejehjem, kommer fra et arbejde som forstander ved Blå Kors Center Sydjylland, hvor han for snart 20 år siden overtog en lukningstruet institution. Institutionen lavede han om til Danmarks første institution for dobbeltdiagnosticerede, hvor det var muligt at bo samtidig med, at man kunne modtage stof og alkoholbehandling – udover den psykiatrisk behandling. Alt sammen på samme matrikel.

Det var særdeles nytænkende og først de senere år er begrebet dobbeltdiagnose, noget der er begyndt at få opmærksomhed. Centeret har været igennem en rivende udvikling og huser i dag udsatte borgere, der ofte er hjemløse, psykosocial udfordret og som ønsker et rusfrit ophold – og dermed en fremtid uden misbrug.

René Boye Knudsen der er den nye forestander på Friplejehjemmet Lillebælt – har en del på sit CV.

Han er sine unge dage uddannet sælger, og tog i starten af sine 20´ere uddannelsen som elektriker. Efter at have været i faget i en del år, fik han lyst til at skifte elektrikerfaget ud med diakon og socialpædagog uddannelsen på Diakonhøjskolen i Aarhus.

De senere år har René Boye Knudsen efteruddannet sig og styrket sit CV med diplomfag i ledelse, masterfag i retorik og formidling, sjælesorg, afhængighedsterapi, Marte-meo, familierådgivning, og supervisor. Altsammen noget han målrettet har kunnet bruge i sin opbygning af Blå Kors Center Sydjylland.

I fritiden er René Boye Knudsen Cheftræner i Lillebælt Kampsports Karateafdeling, han er frimurer og har i mange år været en del af FDF i Fredericia, blandt andet som kredsleder i Christians sogn og som menighedsrådsmedlem. René Boye Knudsen er en aktiv og engageret herre, der fra 1. Januar 2023 skal tilføre Lillebælt Friplejehjem et solidt fundament og styrke det i forvejen gode lokale fundament, som hjemmet har.

I sine arbejdsår som forestander hos Blå Kors Center Sydjylland, har René Boye Knudsen arbejdet hårdt for at få fagligheden og kvaliteten af den borgerrettet aktivitet frem i lyset. Han har været en del af Blå Kors Kvalitetsudvalg og Efteruddannelsesudvalg i næsten 20 år, ud over en masse udvalg og bestyrelsesposter.

Om den nye udfordring som Forestander for Friplejehjemmet Lillebælt fortæller René Boye Knudsen:

Først og fremmest tænker jeg at, jeg kan hjælpe med at få fokus på netop det som er hjemmets formål, eller kerneydelse som det så smukt hedder i dag, nemlig et rigtig godt ældreliv.  Jeg vil ikke ind på alle tilsynsmyndigheder her, eller deres mindre delområde her, men netop forsikre medarbejderne, de frivillige, de pårørende og selvfølgelig vores beboere at jeg vil gøre alt for at hjemmet er og bliver et hjem hvis fokus det er at være rammen om et rigtig godt og meningsfyldt ældreliv. 

Friplejehjemmet Lillebælt er et moderne plejehjem med en hyggelig og hjemlig atmosfære. Plejehjemmet har 40 boliger, der hver har et lille tekøkken, badeværelse, stue og terrasse. Hjemmet ligger i det nordvestlige fyn lige efter lillebæltsbroen og med en dejlig udsigt ned mod Middelfart Marina.

René Boye Knudsen starter som forestander på Friplejehjemmet Lillebælt i Middelfart den 1. januar 2023.