Politik

Du kan se med når byrådsmødet sendes direkte fra byrådssalen – både på dit tv hjemme i sofaen, og via byrådsmøde.dk

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

Mandag klokken 17:00 ringer Fredericias borgmester Steen Wrist med klokken – og starter dermed byrådsmødet.

Det er ikke småting der bliver besluttet på byrådsmøderne. Det er her at lokalplaner bliver godkendt, investeringer fremlagt, kommunale bygninger solgt og en masse andet. Det er med andre ord en super god investering af din tid, hvis du ønsker at vide hvad der sker i din kommune.

Dagsordenen for onsdagens møde inkluderer en række forskellige emner. Er du nysgerrig? Så er det bare om at slå over på www.byrådsmøde.dk eller tænde for dit fjernsyn og skifte til DanmarkC TV – i dag mandag – klokken 17:00.

Klik jer for at gå til byrådsmøde.dk

Dagsorden:

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutningssag: Underskriftsbemyndigelse
 • 3. Beslutningssag: Ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelsen.
 • 4. Beslutningssag: Politisk mødekalender 2024
 • 5. Beslutningssag: Godkendelse af politikunivers for Fredericia Kommune
 • 6. Beslutningssag: Budgetjustering ifm. lov- og cirkulæreprogram samt midtvejsregulering 2023
 • 7. Beslutningssag: Budget 2024-2027 – godkendelse af 1. behandlingsbudget
 • 8. Beslutningssag: Boli.nu, afd. 15, Randalsparken, garantistillelse til omdannelse af lejemål
 • 9. Beslutningssag: Godkendelse af kapitaltilskud til D.S.I. Kraches Gaard
 • 10. Beslutningssag: Forslag til Vision 2050 – Trekantområdet er Danmarks åbne, grønne storby
 • 11. Beslutningssag: Fælles kommuneplanrevision for Trekantområdet
 • 12. Beslutningssag: Arealerhvervelser ved Snaremosevej – Gl. Landevej
 • 13. Beslutningssag: Forslag til kommuneplantillæg 11, Erhvervsområde ved Stakkesvang, Taulov
 • 14. Beslutningssag: Forslag til lokalplan 392 – Erhverv ved Stakkesvang, Taulov – Etape 1
 • 15. Beslutningssag: Fredericia Vold, Reetablering efter skred v. Hugo Matthiessens Vej – Økonomi
 • 16. Beslutningssag: Ændring af regulativ for erhvervsaffald
 • 17. Beslutningssag: Ændring af regulativ for husholdningsaffald
 • 18. Beslutningssag: Godkendelse af Vision for Kulturkasernen
 • 19. Beslutningssag: Redegørelse til Ankestyrelsen vedrørende mulig tilsynssag omkring klassedannelse
 • 20. Beslutningssag: Udpegning af medlem til Bevillingsnævnet
 • 21. Beslutningssag: Udskiftning af medlem i Folkeoplysningsrådet
 • 22. Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til køretøjer transportoptimerin