MEDDELSER

Du kan også lære at tackle kroniske smerter

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia Kommune udbyder nu et ekstra kursus i ”Lær at tackle kroniske smerter”

På grund af den store interesse for Stanford Patientuddannelsen ”Lær at tackle kroniske smerter” udbyder Fredericia Kommune efter påske et ekstra kursus til mennesker med kroniske smerter eller deres pårørende.

Kurserne tilbydes i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, Sundhedsstyrelsen og TrygFonden. Instruktørerne på uddannelsen er mennesker, som selv har erfaring med kronisk sygdom, kroniske smerter eller angst og depression og dermed ved, ”hvor skoen trykker”.

Formålet med kurserne er at give inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selv om du har kroniske smerter. På kurset er der fokus på at tackle problemer og udfordringer, så det er dig – og ikke smerterne, der styrer dit liv.

Hvert kursus består af 6 moduler, ét modul om ugen i 6 uger. Hvert modul varer 2 ½ time.

Lær at tackle kroniske smerter:

Tidspunkt: Fra 28. april til 2. juni, – seks mandag fra kl. 17.00-19.30.

Sted: Korskær Medborgerhus

Kurset er et lokalt samarbejde med Sundhedsfremme-gruppen i Korskær og SønderKorskær-projektet.

Det er gratis at deltage for alle borgere i Fredericia. Der er få ledige pladser tilbage.

Du kan få nærmere oplysninger og tilmelde dig hos Lisbeth Møllegaard Hansen, Det Forebyggende Team, tlf.: 7210 5851 (dagligt kl. 8.00-9.00) eller på mail: lisbeth.m.hansen@fredericia.dk

Du kan også læse mere på Fredericia Kommunes sundhedsside:

http://fredericia.dk/Borger/Sider/Sundhed%20og%20sygdom/Lev-med-kronisk-sygdom-eller-smerter.aspx  og på www.patientuddannelse.info