FREDERICIA

Donation på 8.950.000 kr. på vej til det nye autismecenter på Nymarksvej i Fredericia

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det er Den A.P. Møllerske Støttefond der har tilkendegivet tilsagn om donation til etablering af aktivitetshus og gangbro

Lige nu er Region Syddanmark ved at opfører et nyt autismecenter på Nymarksvej i Fredericia, som er et højt specialiseret tilbud til voksne med autisme. Der opføres 21 boliger, et beskæftigelseshus samt en centeradministration.

Borgmester Steen Wrist (A) er mere end glad!

Tillykke til Regionen og tillykke til os alle sammen.
– Borgmester Steen Wrist

Det er da en overordentlig glædelig nyhed at få! Først og fremmest er vi glade for, at regionen etablerer centret her i Fredericia, og dernæst at A.P. Møllerske Støttefond vil skabe endnu bedre rammer. Det er da kun glædeligt.
Det vidner igen om, at der er en A.P. Møller Fond der tager et stort ansvar – også her i Fredericia. Senest i går var vi ude at indvie den nye port ved Kongens Punkt. Det er i en helt anden retning, men A.P. Møller Fonden gør en mærkbar forskel. Også i Fredericia.

Pernelle Jensen (V) er begejstret

Pernelle Jensen der er medlem af Regionsrådet og valgt i Fredericia, udtaler til DanmarkC TV:

Det er vi rigtig glade for! Det er til et aktivitetshus som gør, at beboere kan lave aktiviteter sammen, og de kan lave noget i fællesskab. Og de får en gangbro, så de kan nyde naturen ude omkring. Det kan man da kun glæde sig over.
At de giver så mange penge kan vi da kun glæde os over. Det er vigtigt for den dagligdag de får, at der er et rum til fælles aktiviteter. Det er rigtig vigtigt.” slutter en glad Pernelle Jensen.

Aktivitetshus

I forbindelse med projekteringen af autismecentret opstod et ønske om, at borgerne får mulighed for at danne fællesskaber med andre samt mulighed for at forbinde autismecentret med lokalområdet. Dette vil kunne imødekommes med etablering af et aktivitetshus. Borgere med autisme har typisk svært ved at indgå i det almindelige kultur- og idrætsliv, hvor et aktivitetshus vil give mulighed for at skabe et indholdsrigt liv, idet det vil kunne danne rammen for større adspredelse og aktivitet. Af aktiviteter kan nævnes motion, sanseoplevelser, gaming og sociale arrangementer.

Gangbro

Der var ligeledes et ønske om at etablere en gangbro over regnvandsbassinet på nabogrunden, som ejes af Fredericia Spildevand. Fredericia Spildevand har tilkendegivet forhåndsgodkendelse af etablering af gangbroen. Gangbroen bliver 55 meter lang og muliggør, at borgerne får mulighed for at nyde naturen på den anden side af regnvandsbassinet. Dette er et område, som fremstår med mere vild natur, og som dermed kan tilføje naturoplevelser, som borgeren ikke får ved ophold på arealet, hvor boligerne er beliggende. En gangbro vil derudover give mulighed for at skabe en overgangszone mellem det nære, trygge udeareal og det offentlige stiareal. Dermed vil borgerne få nemmere ved at bevæge sig ud og opleve sig selv som en del af det omgivende samfund.

Region Syddanmarks Udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling

Det er dette udvalg, der behandler donationen og hele byggesagen på deres møde den 31. august 2023, og der er lagt op til en indstilling, om godkendelse til Regionsrådet.