DanmarkC TV

Home Læserdebat Døden lurer
Døden lurer

Døden lurer

Læserdebat af : Karsten Byrgesen, Hjarnøvej 7, Fredericia, medlem af Fredericia Byråd og spidskandidat til byrådet i Fredericia Kommune og Regionsrådet i Region Syddanmark for Nye Borgerlige.

I begyndelsen af juni 2021 blev der observeret mange døde krabber i Lillebælt. Det var trist at se de mange døde dyr skvulpe rundt i strandkanten. For nu ikke at drage en forhastet konklusion kontaktede jeg straks Miljøstyrelsen. Der her to måneder senere har svaret. 

Jeg vil gerne dele det svar, som jeg fik af Havbiolog Mikael Hjorth Jensen, Miljøstyrelsen Fyn, der skriver: ”Der har de senere år været meldinger om øgede forekomster af krabber i Lillebæltsområdet. Krabberne lever bl.a. af fiskeæg- og –yngel og fiskerne beretter om en ringe forekomst af torsk og fladfisk i Lillebælt og de tilknyttede fjorde. I år er der desuden observeret usædvanligt mange søstjerner. Den præcise årsag til denne tilsyneladende ubalance i Lillebælts økosystem er ikke kendt, men vedvarende årligt iltsvind kan være medvirkende hertil. 

I år er der observeret mange døde krabber (og i øvrigt også søstjerner), der er skyllet op på land. Det er forekommet, at fisk m.v. er blevet fanget i iltsvindsramte vandmasser, der bevæger sig ind mod land ifm. ændringer i vejret, og efterfølgende fundet døde på land. Om observationerne kan tilskrives det igangværende iltsvind i Lillebæltsområdet, der i øvrigt pt. ikke antager et værre omfang end det har gjort på samme tidspunkt de senere år, er ikke klarlagt”. Således Miljøstyrelsens vurdering af sagen. Tilbage står der en meget ulykkelig situation, der understreger den ubalance, som vi har påført naturen. SLAMGATE sagen i Kolding hvor kommunen vil smide 361000 kubikmeter giftigt og gødende slam i Lillebælt, for at skabe rum for en lystbådehavn er et meget skræmmende eksempel på foragt for naturen. Det står desværre langt fra alene. Der er mange kilder til forureningen og indirekte årsager til iltsvindet.

Jeg har anmodet Miljøstyrelsen om en total udredning af de miljømæssige forhold i Lillebælt. Min anmodning har fået borgmestrene i Lillebælt regionen til at stå bag anmodningen ved, at de har sendt en tilsvarende til opfordring.