FREDERICIA

DLG runder en milliard i driftsindtjening i 1. halvår

Med en stor vækst på både top- og bundlinjen har DLG-koncernen leveret sit hidtil bedste halvårsregnskab

Driftsresultatet (EBITDA) blev på 1,1 mia. kr., hvilket er en fremgang på 20 procent i forhold til første halvår 2021. Koncernchef Kristian Hundebøll betegner halvårsregnskabet som særdeles tilfredsstillende.

Regnskabet for første halvår viser, at DLG-koncernen i årets første seks måneder af 2022 realiserede en omsætning på 37 mia. kr., hvilket er en stigning på 11 mia. kr. i forhold til samme periode 2021. Driftsresultatet (EBITDA) blev på 1,1 mia. kr. mod 900 mio. kr. i første halvår sidste år, mens resultatet før skat landede på 367 mio. kr. mod 298 mio. kr.

“Regnskabet for første halvår er særdeles tilfredsstillende. Jeg er glad for at konstatere, at vi fortsætter kursen med en rigtig flot vækst på såvel top- som bundlinje. Den store stigning i omsætningen skyldes til dels de prisstigninger, vi har set på korn, råvarer og energi, men vi har også haft en stor salgsfremgang inden for vores energiprodukter i Tyskland. Indtjeningsmæssigt har det været et rigtig godt halvår på særligt energi- og planteavlsområderne. Indtjeningsvæksten afspejler vores solide markedsposition, hvor de tre forretningsområder alle leverer en tocifret indtjeningsfremgang,” siger Kristian Hundebøll.

Ruslands invasion af Ukraine har præget den første halvdel af året og har bl.a. sat sine spor på priserne på markedet for korn, råvarer og energi, ligesom det har udfordret forsyningen af visse råvarer til foderproduktion. I det aflagte regnskab er der foretaget en nedskrivning på godt 80 mio. kr. på koncernens ejerandel i den russiske vitaminfabrik, AV Nutrismart.

“Da Rusland invaderede Ukraine, besluttede vi at stoppe alle kommercielle aktiviteter i Rusland, bl.a. ønskede vi ikke længere at være medejere af AV Nutrismart. Det har i sagens natur betydet, at vi måtte afgive forretning inden for flere områder samt gennemføre en nedskrivning, men vi står ved, at det er den rigtige beslutning ikke længere at være aktive på det russiske marked,” siger Kristian Hundebøll.

Et stærkt halvår indenfor Food

Forretningsområdet Food, der rummer de to tidligere forretningsområder Agribusiness og Premix & Nutrition, kommer ud af første halvår med en omsætningsfremgang på 6 mia. kr.

Inden for Agribusiness er det aktiviteterne i Danmark, Sverige, Baltikum og Polen, der driver indtjeningsvæksten, mens den tyske Agribusiness-forretning ligger på budget. Planteavlsområdet er kommet godt fra start i 2022 med en betydelig indtjeningsvækst og tegner sig for den største fremgang på hele området. Indenfor husdyrernæring har salget af grisefoder i både Danmark og Tyskland været præget af lavere aktivitet blandt griseproducenterne på grund af lave priser på grisekød.

“Vi er udfordrede på salget af grisefoder som følge af de svære markedsforhold for griseproducenterne. Vi forventer, at den tendens vil blive forstærket i andet halvår, og da grisefoder er et stort forretningsområde for os, kræver det, at vi tilpasser os de nye markedsforhold,” siger Kristian Hundebøll.

Vilofoss-gruppen kom ud af første halvår med et rekordresultat som følge af stærke operationelle resultater og høster nu udbyttet af de seneste års vækststrategi. Ved at fokusere på at forbedre resultaterne på de enkelte bedrifter har Vilofoss fortsat væksten i salget indenfor produktporteføljen ‘Leading Products’, ligesom der er salgsfremgang i USA, Østeuropa og Mellemøsten. På trods af hidtil uset usikkerhed i forsyningskæden og effekten af den russiske invasion af Ukraine, har alle dele af Vilofoss-gruppen bidraget positivt til resultatet.

Fremgang indenfor både energi og byggematerialer

Forretningsområderne Energy og Housing realiserede i første halvår tilsammen en omsætningsfremgang på 5 mia. kr. sammenlignet med første halvår 2021.

Stigende aktivitet i det tyske samfund i kølvandet på sidste års corona-nedlukninger øgede efterspørgslen på energiprodukter, og det har resulteret i en markant salgsfremgang på 22% i Team Energie.

“På energiområdet har vi haft godt gang i salget, hvor kunderne har belønnet os for vores høje niveau af forsyningssikkerhed, og vi kommer ud med et resultat, som vi er rigtig godt tilfredse med,” siger Kristian Hundebøll.

Salget af byggematerialer indenfor forretningsområdet Housing er steget med 7% til særligt nybyggeri og renovering af private boliger, hvilket har resulteret i en indtjeningsvækst på 15% i første halvår. Det er båret frem af stærke færdigkoncepter og fokus på rådgivning af kunderne.

“Markedet for byggematerialer har været påvirket af globale udfordringer med forsyning af varer, men vi har alligevel formået at øge salget og indtjeningen samt at opretholde vores høje serviceniveau og leveringssikkerheden overfor kunderne,” siger Kristian Hundebøll.

Forventninger til helåret

Flere steder er høsten godt i gang, og selvom det er for tidligt at spå om det endelige udbytte, forventes den at ligge over sidste års niveau i både mængde og kvalitet.

“Vi er kommet godt i gang med vores nye strategi, Creating the Future, som vi lancerede i maj, hvor vi bl.a. afsatte 2 mia. kr. til investeringer i bæredygtige løsninger. I løbet af de kommende måneder vil vi fortælle mere om nogle af de spændende projekter, vi arbejder på, som kan være med til at forbedre landbrugets klimaregnskab,” siger Kristian Hundebøll og fortsætter:

“Vi forventer, at de positive tendenser, vi har set i første halvår, i nogen grad vil fortsætte i andet halvår. Den geopolitiske situation og verdensøkonomien kan spille ind på, hvordan markederne udvikler sig, men under de nuværende forudsætninger er forventningen den, at vi lander et årsresultat over sidste års rekordregnskab,” siger Kristian Hundebøll.