FREDERICIA

DIN INDGANG LYKKES MED AT MØDE MENNESKET


Ny evaluering viser, at det gør en forskel, når kommunale tilbud tager i borgernes egne ønsker om at skabe forandring i deres liv

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har evalueret Din Indgang, der er et tilbud til borgere med behov for støtte i Fredericia Kommune. Evalueringen fra VIVE peger på, at Din Indgang på de fleste parametre er lykkedes med at møde mennesker med udfordringer ved hjælp af en ny tilgang.

Evalueringen viser, at borgerne oplever, at Din Indgang har gjort en stor positiv forskel i forhold til deres mentale trivsel og situation. Borgerne oplever særligt, at Din Indgang gør en stor forskel for dem i forhold til deres tidligere erfaringer med kommunale eller regionale tilbud, når det kommer til ligeværdighed, velkommenhed, inklusion, og håb. Det synes jeg er særligt positivt, da det var det helt overordnede formål med Din Indgang fra starten af”, siger Peder Wittendorff Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Den helt overordnende tilgang i Din Indgang er at tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker om at forandre – helt uden besværlige arbejdsgange og bureaukrati. Evalueringen viser også, at det var det overordnede ønske fra borgerne i opstartsprocessen.

”Din Indgang var på mange måder et forsøg på at tilrettelægge borgernes adgang til hjælp i kommunen på en ny måde. Der var derfor mange ubesvarede spørgsmål og uklarheder i den første tid efter åbningen af Din Indgang. VIVEs evalueringer har givet os viden, der løbende er blevet brugt til at justere indsatsen. Vi er stadig i gang med denne udviklingsproces og vi tænker ikke at Din Indgang er løsningen på alt – men det er et godt skridt i retningen mod at skabe et mere fleksibelt system, hvor indsatsen mere tilpasses det enkelte individ”, siger Lars Schau, leder af Din Indgang.

Evalueringen fra VIVE viser også, hvor der er udfordringer, og det er især i forhold til kommunikation og overleveringer til samarbejdspartnere. Det er der blevet rettet op på ved at gøre kommunens opsøgende medarbejdere til en integreret del af Din Indgang.

Samtidig er der blevet oprettet en stilling, der fungerer som koordinator mellem Din Indgang og resten af Voksenservice, så den løbende overlevering og udredning, der er nødvendig, når borgerne skal videre, sker bedst muligt.

Fakta om Din Indgang og evalueringen

Din Indgang er en fælles indgang til de kommunale tilbud inden for psykiatri- og handicapområdet, hvor det er muligt at få støtte her og nu til det, den enkelte borger har brug for. Din Indgang er blevet udviklet gennem en bottom-up proces, hvor borgere, pårørende, medarbejdere og interesseorganisationer blev inddraget. Din Indgang kombinerer elementer som rehabilitering, korterevarende forbyggende indsatser, peer-støtte, som er støtte fra ligesindede, og partnerskaber med frivillige.

Der er stor interesse for Din Indgang fra andre kommuner. Siden opstart har 37 kommune besøgt Din Indgang, og yderligere tre kommuner kommer på besøg hen over sommeren. Ud over besøgene så har mange andre kommuner vist stor interesse i konceptet og fået tilsendt materiale. Flere samarbejdspartnere har også været nysgerrige på Din Indgang, blandt andet Frivilligrådet, Socialstyrelsen, regionen, Fælleskommunalt Sekretariat, og FRISE.

Din Indgang har siden opstarten i 9. september 2016 til og med uge 17 i 2018 haft 2031 henvendelser. Henvendelser dækker over de gange borgere eller andre har kontaktet Din Indgang.

Evalueringen fra VIVE er lavet på baggrund af interview og observationer med borgere, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere både før og efter opstart af Din Indgang.