Læserdebat

Dette her er uanstændigt


læserdebat af Jan Filbært, Enhedslisten

“De lange knivers nat” nej det er ikke titlen på en film eller bog, men en dag i Fredericia kommunes gøren og laden..!

Steen Wrist og co har ledelsesretten, nærmere bestemt hele byrådet.!
Medarbejderen er borgervejlederen Jesper Gottlieb ansat af byrådet og dermed underlagt byrådet, Jesper er ikke en del af forvaltningen, hvad der meget specifikt fremgår af hans ansættelsesbrev og dermed synliggjort at han er uafhængig og kan agere der ud fra.

Nu er kommunal direktøren sendt i byen af dele af økonomiudvalget og byrådet for at få færdiggjort det arbejde man satte i gang tilbage i 2018, et arbejde der i alt sin enkelthed gik på at få Jesper fjernet.
Man gemmer sig bag ved at det er en personale sag, til trods for at Jesper har udtrykt han gerne ser sin sag oplyst i medierne og ikke bag lukket døre.

Jeg må som medlem af Enhedslisten Fredericia lige synke spytte, da jeg er meget enig med de konservatives leder i hans svar til pressen omkring ØU og byrådets ageren.!
Men jeg overlever min enighed med de konservative, men er bange for at mange berørte borgere i Fredericia ikke gør, hvis kommunaldirektøren på vegne af en gruppe politikkere får held til at fjerne Jesper.!

Vi talte åbenhed, synliggørelse og inddragelse under KV21, dette her er lige det stik modsatte.!
Ja Jesper kan være en hård nød at knække og være en hård modstander, han kan som nogle udtrykker det være arrogant, men kære venner, kære modstandere af Jesper så åben munder og sig det til ham.!
Han arbejder ud fra det enkelte menneskes behov og krav, ja krav som vi som borgere i Fredericia kommune har og ikke ud fra egen vendinger skyld.!

Nu hiver man Jesper til samtale, dette med en gruppe af kommunens ledere der blot har en overskrift nemlig at få fjernet Jesper.
Deres ageren er under lav mål, hvad Kirsten Cordtz har udtrykt meget tydeligt b.la her i dette medie, hun deltog som bisidder og oplevede en ageren der ikke er en dagligledelse værdig.!
Der ud over forsøgte de at sætte en dagsorden hvor Jespers ansættelse blev vendt helt rundt..!

  • Jesper er ikke ansat som borgerrådgiver.!
  • Jesper er ikke underlagt byrådet men af forvaltningen.

Ja som fanden læser Biblen, især når man vil af med ham, så skriver vi teksten så den passer til det mål vi har.
Det er helt fair, at man overdrager ledelsen af Jespers område til kommunal direktøren, det er helt fair man fortæller Jesper det vil være hans forsatte i det daglige, men det ændre ikke på at Jesper er ansat af byrådet og det er medlemmerne der, som træffer beslutning om Jespers ageren og opgaver.!

Nu ser vi medlemmer af ØU der udtaler de ikke aner hvad der er blevet sagt og gjort under samtalen med Jesper, det vil sige at kommunal direktøren har ageret på egen hånd uden at oplyse om hvad der skulle ske og hvad der er sket.!
Jesper er som ansat blevet efterladt på perronen med en arbejdsgiver der ikke lever op til ledelsesretten.!
Man skal huske på, at når man har ledelsesretten så har man også ledelses pligten, hvad Steen W og co.. på fineste vis, har fralagt sig i denne sag.

For mig handler dette her om noget personligt og ikke om det arbejde Jesper udfører.
Kommunaldirektøren Camilla Novak og lederen af jobcenter Fredericia Sanela Ljeskovica har fuldt ud levet op til titlen som jeg indledte dette skriv med, dette ud fra at deres til tider kritisable arbejde er blevet udstillet gennem Jespers arbejde på vegne af borgerne i Fredericia.

Kære borgere i Fredericia, hvis vi som by skal have blot en snert af anstændighed med os, så går vi sammen i et fælles opråb om at beholde Jesper, at Jesper får en anstændig behandling således de borgere der er berørte af kommunens tilgang til dem får mulighed for at få den hjælp de har behov for.!
Dette her er uanstændigt og noget vi ikke skal have siddende på os som by.!

stop jagten på borgervejlederen

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv