Læserdebat

Det tager under 2 minutter

Af Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance Fredericia

Det tager under 2 minutter, at google Michael Maaløe’s meritter eller mangel på samme. Hvordan såkaldte intelligente mennesker kan tage så meget fejl? Står hen i det uvisse. Dog peget pilen på en ting som Jeg desværre tidligere har fremført. DE ER IKKE DYGTIGE NOK.

Ole Steen Hansen (S), Pernelle Jensen (V), Peder Tind (V) og borgmester Steen Wrist (S) var i ansættelsesudvalget. De er åbenbart gået i flyverskjul i denne sag, da de fire ikke har kommenteret situationen, noget de skylder borgerne i Fredericia, der kan have udsigt til endnu en kæmpe regning.

Udvalgets dømmekraft var i bedste fald mangelfuld og ganske utilgiveligt

Steen Wrist er borgmester, Peder Tind kæmper for at blive det. De burde begge finde andet job, magen til utilstrækkelighed skal der ledes langt efter. Forvaltningen har også deres del af skylden og de ledende i byrådet burde kikke indad, undersøg om organisationen er rustet til at sikre en kommune af Fredericia’s størrelse? Kaster Bjerregaard effekten forsat en skygge over det hele administrationen? Hvorfor forsætter de mørke skyer over forvaltningen? Det bliver ikke nemt at tiltrække de bedste til byens forvaltning med de skandaler og de ledelsesmæssige udfordringer der ses at være.

Kære byråd i er ansat til at forvalte Fredericia på bedste måde. I skal sammensætte en forvaltning der kan lede og vejlede. Kommunalforvaltningen forbereder sager og fremlægger dem for byrådet, som træffer beslutning på baggrund af de oplysninger og indstillinger, der er fremlagt.

Kan forvaltningen ikke forsvarligt udføre denne opgave er der noget galt, både i den og i byrådet.

Det er på tide Fredericia skifter fra værende en forvaltningsmæssig kaos kommune til en veldrevet kommune. Magter i det kære byråd?

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv