Læserdebat

Det støjer

Karsten Byrgesen, Folketingskandidat, Regionsrådsmedlem og næstformand i Miljøudvalget i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia, har startet en debat omkring støj

Støj i hverdagen, natten og i weekenderne er en tiltagende plage, der rammer meget bredt og meget generende. Afstanden fra boliger til støjkilder som veje og erhvervsområder mindskes over tid, samtidigt med, at støjen fra særligt vejene er stærkt tiltagende. Vi har virkelig lyttet til rådene om, at flytte os efter arbejdet. Behovet for transport er således eksploderet og kollektiv transport er desværre ikke svaret på arbejdstagernes behov. Arbejdstid er individuelt, og der er mange personlige hensyn, der skal tages. Tidligere havde en familie ingen, eller èn bil. I dag er det ikke udsædvanligt, at familier har to til tre biler.

Undersøgelser har vist, at støj – særligt vedvarende støj – er direkte sygdomsfremkaldende. Vores vejnet er godt udbygget og med hastigheder på 70 km/t på større veje i byerne og 110 km/t på motorveje tæt ved beboelsesområder, er der en god forklaring på støjen og den intensiverede trafik mængde. Der tænkes i støjværn med mere, men det er dyrt, det indskrænker i mange tilfælde udsigten, fjerner reklameeffekten fra virksomheder langs vejene og endeligt skaber det turbolens og andre uhensigtsmæssigheder. Reduktion af hastigheden er derimod en yderst effektiv og billig løsning. Hvis hastigheden blot sættes ned med 10 km/t vil støjen blive reduceret med ca. 1 – 1,5 dB (kilde: KL teknik og miljø AUG 21).  

Jeg vil derfor anbefale kommunerne at identificere støjproblematiske strækninger og overveje en indstilling til Trafikstyrelsen, der anbefaler reduktion af hastigheden på bynære motorveje, med 20-30 km/t og 10-20 km/t på større ringveje. Det vil betyde en betydelig reduktion i støjen, en reduktion af CO2 udledningen og mindre slidtage på vejene. Det er enkelt at iværksætte og opstilling af permanente Blitzere på de udpegede vejstrækninger, vil minde bilisterne om de nye begrænsninger. Det er stærkt nødvendigt at gøre noget og gøre det effektivt og hurtigt. Fredericia på E20 kan passende være en prøveforsøgsstrækning. Der kan argumenteres for, at det koster tid at reducere hastigheden, men det gør de tiltagende køer og uheld på vejene forårsaget af ”uopmærksomme” billister også.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv