Home FREDERICIA Det ønskede Samfund
Det ønskede Samfund

Det ønskede Samfund

0

Debatten om Det ønskede Samfund genoptages den 11. februar klokken 19.00 på Zoom.

I 2020 gennemførte en interesseret kreds af mennesker fra det ganske land 9 debataftener om Det ønskede Samfund. Diskussionerne og resultaterne af vore drøftelser er dokumenteret i 15 kronikker og artikler, der alle kan findes på vores hjemmeside (https://www.det-ønskede-samfund.dk/)

Vi oplever, at så længe vi som borgere stiller de forkerte spørgsmål, så giver politikere, medier, fagfolk, partier, fagforbund, m.fl. de forkerte svar. Så det gælder om at stille de rigtige spørgsmål for at få en demokratisk debat og en proces i gang henimod Det Ønskede Samfund.

I 2021 tager vi derfor skridtet videre og går fra projekt til Bevægelse – Bevægelsen henimod Det Ønskede Samfund. Det er fortsat en debatform med fællesskabet og samfundsborgeren i centrum. Vi er sikre på, at debatten fortsat begynder nedenfra, både lokalt, regionalt, nationalt og globalt. 

Vi stiller vores resultater gratis til rådighed for alle aktive og engagerede borgere, foreninger, fagfolk, fagforbund, partier, medier og politikere, der ønsker at bidrage til et endnu bedre samfund.

Idéen er, at du/vi/I stiller spørgsmålene videre til dine/vore politikere lokalt, regionalt, nationalt eller globalt. Det sker i en klar forventning om at opnå konkrete løsninger gennem demokratiske debatter på vej mod Det Ønskede Samfund.

På mødet den 11. februar vil vi bl.a. drøfte Visionen for arbejdet i 2021. 

Forslaget til Vision for arbejdet er: 

Vi vil skabe en bred samfundsdebat, der finder konkrete løsninger på aktuelle og ubærlige problemstillinger. Løsninger som bringer os henimod Det Ønskede Samfund.