Læserdebat

Det handler om Fredericia

Læserbrev af: Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Tommy Rachlitz Nielsen, Ternevej 1, 7000 Fredericia

De seneste dages voldsomme debat om flere personalesager i medierne og på de sociale medier er gruvækkende læsning. Ikke pga. sagerne, men det faktum at sagerne overhoved er ude. Det er en skamplet på byrådet og uværdigt for de implicerede.

At bølgerne til tider går højt i byrådet kan faktisk være godt for demokratiet. Og alligevel er demokratiet kommet alvorligt under pres de seneste par uger.

Man får faktisk det indtryk at der er medlemmer af byrådet der ikke respekterer demokratiske afgørelser. Det er helt i orden ikke at være enige, men når er flertal har truffet en beslutning er det det vi alle arbejder for. Alt andet er uordentligt.

Da Det Konservative Folkeparti indtrådte i byrådet den 1. januar 2022 var det under et budget som det tidligere byråd havde vedtaget. Vi var ikke nødvendigvis enige i alting, hvilket vi også har givet udtryk for, men vi har arbejdet loyalt efter de beslutninger som et flertal har vedtaget. Det samme gælder da vi stillede os udenfor 2023 budgettet. Vi forklarede hvorfor vi var uenige, men budgettalen indeholdt også et løfte om at vi ville arbejde konstruktivt indenfor det budget et flertal har vedtaget. Det gør vi fordi det er ordentligt og fordi det er bedst for Fredericia.

Nu oplever vi så en proces hvor ordentligheden er fuldstændig fraværende. En proces hvor pressen får refereret fra møder næsten før de er afholdt. En proces hvor det fyger med beskyldninger om politiske medlemskaber og relationer, helt uden dokumentation for de påstande. En proces hvor et enkelt byrådsmedlem mener at være hævet over reglerne for tavshedspligt. Jeg skal love for at der pustes til politikerleden i disse dage.

Jeg er oprigtig talt ked af at der findes partier i byrådet der ikke vil erkende at vi er i en ny situation i forhold til tidligere byråd. Der er flere partier og flere holdninger. I modsætning til tidligere tiders enighedskultur, skal vi nu have en kultur hvor vi også kan være uenige og hvor der er plads til forskellige holdninger. Når så beslutningen er truffet, skal vi have en kultur hvor vi loyalt arbejder for den beslutning som flertallet har vedtaget. Fordi det er bedst for Fredericia. Jeg er ærgerlig over at et mindretal tror at de skal presse flertallet til at ændre deres holdning ved fodre pressen med historier som de ikke engang vil lægge navn til. Anonyme beskyldninger som savner enhver form for dokumentation.

Hele denne proces kalder på at vi straks efter påske lader gruppeformændene træde sammen for at tage en alvorlig drøftelse af samarbejdsklimaet og den politiske kultur i Fredericia.

Det handler om Fredericia –og Fredericia fortjener bedre!

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv