DanmarkC TV

Home Læserdebat Der er ingen hurtige nemme løsninger, når vi gør tingene ordentligt
Der er ingen hurtige nemme løsninger, når vi gør tingene ordentligt

Der er ingen hurtige nemme løsninger, når vi gør tingene ordentligt

0

Vi har med interesse fulgt den sidste tids debat om Fredericia Kommunes placering på ranglisten for beskæftigelsesindsatsen, som med den sidste benchmarking desværre var i den lave ende. 

Ansvaret for arbejdet med beskæftigelsesindsatsen, har vi taget på os siden sidste kommunalvalg og er et ansvar vi er meget bevidste om. Derfor har vi arbejdet seriøst og målrettet med beskæftigelsesområdet og har haft fat i alle hjørner af indsatsen. Vi nedsatte en analyseenhed og gik metodisk til værks, hvor hver en sten blev vendt. Slutresultatet var 80 anbefalinger. De er nu alle implementeret.

Udvalgets vision er, at borgerne i Fredericia kommune føler sig ordentligt behandlet og at virksomhederne føler sig hjulpet, når de henvender sig. Både når det gælder rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af syge kolleger. Vigtigst af alt er det, at alle får del i den fremgang, vi som by oplever.

Vi bliver spurgt til, hvorfor vi ikke har kigget til nabokommunerne, der klarer sig meget bedre. Det har vi gjort – og vi har handlet på det. I tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har vi implementeret alt det, som erfaringer fra andre kommuner viser at der virker. Der er sat fuld damp på indsatsen for sygemeldte og virksomhedsservice.
Vi har på denne baggrund også skruet kraftigt op for samtaler og den virksomhedsrettede indsats. Vi har analyseret effekten af tidligere indsatser. De indsatser, der ikke flytter noget, er blevet lukket ned. 
  

Siden arbejdet blev igangsat, har vi oplevet et meget stort fald i antallet af klager. Vi har i de sidste tre år haft stort fokus på inddragelse. Det er f.eks. gjort ved rigtig mange interviews med virksomheder og borgere. Det har vi lært utrolig meget af og vi har handlet på den gode viden, vi har fået. Husk på at de 80 anbefalinger fra analyserne kommer fra vores borgere.  

Vi er godt på vej, men mange års efterslæb bliver ikke ændret på et øjeblik. Her er det de varige indsatser og det lange seje træk som kommer til at tælle. 

Vi har sikret, at alle medarbejdere på jobcentret er blevet opkvalificeret og efteruddannet – så de ledige mærker, at de bliver hørt og set. Samtidig har vi sat fokus på, at borgerne og virksomhederne mærker et nemt og ubesværet samarbejde. Bl.a. bestræber vi os på, at alle ledige som udgangspunkt har én gennemgående jobformidler og virksomhederne en fast kontaktperson, og ikke mindst et realistisk antal sager per medarbejder. F.eks. har medarbejdere, som hjælper borgere på kontanthjælp og i ressourceforløb ca. 35-40 sager! Det er en væsentlig forbedring.

Når det handler om borgere med handicap, så har vi også styrket indsatsen der. Vi kan se, at det rykker, bl.a. fordi de handicapkompenserende ordninger bliver brugt mere. Vores mål er, at hjælpe endnu flere med handicap i arbejde.  

Ledigheden i efteråret er faldet i Fredericia også mere end på landsgennemsnittet. Ser vi blot få år tilbage, havde vi mere end 500 unge ledige. Nu ligger vi på 350 – bestemt ikke i mål men godt på vej. Vi glæder os særligt over Borgervejlederens rapport i efteråret, hvor der var stor ros til jobcentret. Senest kan vi med stor glæde konstatere, at Korskærparken er røget af Ghettolisten bl.a. med baggrund i at flere er kommet i arbejde.

Når vi kigger 2 år frem er målet klart. Som beskrevet i den nye beskæftigelsesplan, at være på landsgennemsnittet om to år. Ambitiøst set med historiske briller, men vi tror på det. 

Beskæftigelsesplanen har været i høring og ikke mødt kritik undervejs i høringen. Dette ser vi som bred accept og anerkendelse af den lagte strategi, som udvalget har lagt. 

Vi holder fast i vores fokus på borgerinddragelse og sætter yderlige indsatser i gang på virksomhedsservicedelen. Vi vil være innovative i vores tiltag og bruge de mange gode digitale løsninger og platforme, der kan hjælpe vores borgere i arbejde. 

Social og beskæftigelsesudvalget 

Peder Tind, John Nyborg, Inger Nielsen, Turan Savas og Anette Hyre Jensen.