FREDERICIA

Det er ikke kun Fredericia Kommunes økonomi der er under hårdt pres – andre kommuner genåbner deres budgetter

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det specialiserede børne-, voksen- og ældreområde, inflation og energipriser nævnes som en stor udfordring over hele Danmark

Fredericia Kommune orienterede i sidste uge borgerne om, at der her og nu mangler 36 millioner kroner til sårbare børn og unge. Det på trods af, at der blev tilført yderligere 9 millioner kroner til området i efteråret. Enkelte er nervøse for, om at alt også er regnet med, og frygter kommunen kan ende med at mangle i størrelsesordenen 50 milioner kroner.

Det er ikke nemt for den almindelige borger, at forstå hvad der gik galt, og hvorfor det hele løber løbsk. Forskellige politiske og faglige udtalelser kan gøre usikkerheden større.

Politikerne i Børne- og Skoleudvalget har bedt forvaltningen om at give en redegørelse på det ordinære møde den 23. marts. Det er en redegørelse, som mange sikkert ser frem til at læse med spænding. Særligt skolernes ansatte, som i øjeblikket – og efter den mail der varslede afskedigelser kom ud – med god grund kan føle usikkerhed om deres ansættelse, men naturligvis også de forældre som har valgt den kommunale folkeskole til deres børn.

En væsentlig nøgle til at hjælpe Fredericia og andre kommuner ligger på Christiansborg

Det var desværre ikke den besked, som statsminister Mette Frederiksen kom med på Kommunernes Landsmøde i dag. For Fredericia gælder, at vi faktisk har en kommunekasse der bugner af penge. De penge må bare ikke bruges. Det er der et loft over. Loftet er så stramt, at hvis Fredericia blæser på det, straffes ikke alene Fredericia – det går også ud over landets resterende 97 kommuner.

Der er uden tvivl mange udefra kommende faktorer der påvirker et kommunalt budget i begyndelsen af 2023.

En tur rundt i det kommunale landskab fortæller, at flere kommuner allerede her i tredje måned er inde i sparerunder, og enkelte har åbnet budgettet igen. Her lidt fra tre Sjællandske kommuner.

I Greve Kommune skal der findes 22 millioner. Det er en bekymret borgemester der mener, at det er et landsdækkende problem:

Jeg er oprigtigt bekymret for velfærdssamfundet. Behovene for hjælp bliver ved med at vokse, og udgifterne galopperer derudad. Men vi har ikke pengene eller rammerne til at følge med udviklingen. Derfor bliver vi nødt til at skære i velfærden på vigtige områder, fordi vi for eksempel skal bruge flere penge på det specialiserede voksenområde.
Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune

Det er ikke bedre i Rudersdal Kommune, hvor der dog er fundet 30 millioner kroner. Her hænger overskridelsen af servicerammen sammen med blandt andet merudgifter på det specialiserede børne- og voksenområde og på ældreområdet, men også stigende energiudgifter og omkostninger i forbindelse med COVID-19 og Ukraine.

Vi slutter i Tårnby Kommune hvor der siden budgettet blev vedtaget i slutningen af september 2022 er sket en forværring af udsigterne for 2023 med 63 mio. kr. Det betyder, at der uden kompenserende indgreb kunne imødeses et samlet underskud på 130 mio. kr. – heraf en overskridelse af servicerammen med 43 mio. kr., fremgår det at den kommunale hjemmeside.

Vi er desværre havnet i samme situation som mange andre kommuner. Vores udgifter til især det specialiserede børneområde og stigende energipriser har presset vores økonomi. 
Allan S. Andersen, borgmester i Tårnby kommune