FREDERICIA

DET ER DEN FARLIGE LEGIONELLA-BAKTERIE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Vandprøver taget i badebygningen ved Østerstrand viser tilfælde af legionellabakterier

Fredericia Kommune har fået svar på vandprøverne taget i badebygningen ved Østerstrand efter en henvendelse fra embedslægen i forbindelse med mistanke om legionellabakterier.

”Vandprøverne fra Eurofins Miljø A/S viser forhøjede værdier af legionella-bakterier i brusevandet – dog i den lave ende. Sammen med VVS entreprenøren skal vi have iværksat en række tiltag som rensning og forbedring af varmeanlægget i badebygningen. Derefter vil der blive taget nye vandprøver, og det er først, når prøverne ikke viser spor af legionellabakterier, at badegæsterne igen kan bruge badebygningen og brusevandet”, siger Flemming Håkansson Qvick, der er bygningskonstruktør i Ejendomsafdelingen i Fredericia Kommune. Han beklager de gener, som undersøgelsen og lukningen af badebygningen måtte have for strandens gæster. I mellemtiden har Brand & Redning lukket for vandet i badebygningen og stillet midlertidige vandtanke og toiletvogne op ved stranden.

 

Mistanken om mulig forurening af brusevandet opstod, da en daglig bruger af badebygningen har været smittet med legionella. Alle der har brugt vandet i badebygningen skal være opmærksomme på influenza lignende symptomer. Føler man sig skidt tilpas, skal man søge egen læge eller gå til vagtlægen.