DanmarkC TV

Home Læserdebat Der er intet socialt fokus i Social og Beskæftigelsesudvalget
Der er intet socialt fokus i Social og Beskæftigelsesudvalget

Der er intet socialt fokus i Social og Beskæftigelsesudvalget

Connie Maybrith Jørgensen, Spidskandidat for SF – har startet en debat omkring Social og Beskæftigelsesudvalget

Der er intet socialt fokus i Social og Beskæftigelsesudvalget under  udvalgsformand Peder Tind- 4 år uden en politik på området!

Gang på gang har vi under valgkampen lagt øre til Peder Tinds snak om “at have det sociale fokus med”. Det klinger hult! Fakta er at der under Peder Tinds 4 årige ledelse af Social og Beskæftigelsesudvalget ikke er sket et klap på området, når man ser bort fra udskiftninger på ledelsesgangene- men det har udvalgsformanden efter eget udsagn heller ikke bemærket. Når man som borger går ind på kommunens hjemmeside for at orientere sig i kommunens Socialpolitik dukker de politiske mål for 2016-2017 op, dog sammen med et nydeligt billede af Tidligere formand for udvalget, Henning Due Lorentzen. Fredericia Kommunes sociale udfordringer er i denne byrådsperiode uændrede, hvis ikke forværrede. Hvilket der tilsyneladende ikke har givet hverken Venstre eller de øvrige partier i byrådet anledning til handling endsige protester. I stedet har det siddende byråds primære fokus været  lagt an på vækst og bosætning – man kan have en begrundet mistanke om at man fra store dele af byrådets side er af den opfattelse,  at Fredericias indbyggere består af de forkerte mennesker. Strategien synes at være den “der skal nye og bedre skatteborgere til”. I SF mener vi, at der skal tages hånd om de borgere som bor her med et markant løft sociale indsatser og behandling. Bosætnings strategien er helt forkert, SF vil have bosætning med omtanke for miljøet og i samarbejde med de nuværende indbyggere. Infrastuktur, daginstitutioner og skoler skal kunne følge med. Velfærd og miljø er også godt som branding strategi!