FREDERICIA

Der er havørne i reden ved Rands Fjord

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Havørnen

Fuglene flokkes ved Rands Fjord i tusindvis. Viber og stære samles om sensommeren på de fugtige enge omkring søen, og i træktiden kan der opleves store flokke af fouragerende ænder, gæs og sangsvaner. Området er også ynglested for flere specielle fuglearter som rørhøg, isfugl og pungmejse. I foråret synger nattergalen lifligt og bidrager til stemningen i landskabet.

Også havørne har fundet sig et godt jagtrevir ved Rands Fjord. Havørneparret slog sig ned her i 2013. Det sker, at havørnen slår ned på en fisk, der er så tung, at den ikke kan lette fra vandet med den. Så kan man være så heldig at se ørnen ro med vingerne ind på lavt vand samtidig med, at den holder fast på fisken.

Og nu er der altså aktivitet i den nye havørnerede ved Rands Fjord. Tiden som unge er svær for de fleste fugle, og havørnen er ingen undtagelse. Vi inviterede naturvejlederen Bjarne Christensen med ud til havørnereden, eller så tæt på man må komme, for at høre mere om de fantastiske fugle.

Ellers kan du se indslaget herunder på lørdag klokken 14:

Husk at holde dig opdateret på http://www.YouTube.com/DanmarkCTV

Fredericia kommunes naturvejleder Bjarne Christensen tog DanmarkC TV med på en tur i Rands Fjords fugleliv. Foto: DanmarkC TV