FREDERICIA

Der er fuld gang i arbejdet med den nye Promenade

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Der arbejdes netop nu mellem Kongens Port og Nørre Port, og det medfører ensretning og standsningsforbud

Mens arbejdet står på, har beboerne i Nørre Voldgade mistet deres parkeringspladser, og efter etableringen kommer der “skråparkering” i den sydlige side af Nørre Voldgade.

Frem til 12. juli er den del af Nørre Voldgade ensrettet (der skal køres i retningen fra Nørre Port mod Kongens Port) og der er standsningsforbud i begge sider.

Fredericia Kommune fortæller på deres hjemmeside, at der “skal der i forbindelse med voldprojektet Kyst til Kyst skabes mere sammenhæng for voldanlægget. Derfor fortsættes promenaden i Nørre Voldgade fra Vendersgade til Kongens Port. Hermed vil promenaden være sammenhængende fra Lundings Monument i øst, til Jyllandsgade/Vester Voldgade i Vest.”

Økonomi
“I juni 2016 modtog Fredericia Kommune en donation på 50 mio. fra A. P. Møller Fonden. 15 mio. kroner gik til at fortsætte arbejdet med bevaring af ejendomme inden for volden og 35 mio. kroner til at styrke voldens karakter og landskab. Heraf gik ca. 2,5 mio. kroner til at afholde en konkurrence, hvor landskabsarkitekter og samarbejdspartnere fra hele landet blev inviteret til Fredericia for at give deres bud på, hvordan oplevelsen af fæstningsbyen kunne styrkes. Det er vinderprojektet fra den konkurrence, der i flere etaper føres ud i livet.”