Læserdebat

Der er behov for en idrætspolitik i Fredericia

Af: Tony Brazil, formand for Fredericia Idrætsråd

Vi har i Fredericia Kommune fået en ny vision, der er ny retningsgiver for kommunens udvikling frem mod 2033, og hvor det konkret er nævnt at ”Foreningslivet skal give rig mulighed for et varieret og aktivt fritidsliv…”.

I forlængelse heraf er det nu tid til at udforme konkrete politikker, der tager afsæt i den overordnede vision – og her har idrætten et stort behov. Der er nemlig ikke en gældende politik for idrætten i Fredericia kommune. Faktisk blev politikken fra 2016 forlænget til 2021 – og siden har der ikke været nogen politik for området. Og det kan vi ikke være bekendt i forhold til de mange udøvere og især frivillige, der er i kommunen. Derfor vil vi i Fredericia Idrætsråd opfordre til, at der fra politikernes side påbegyndes en proces, hvor udøvere, ledere, instruktører og frivillige hjælpere inkluderes, så der på bedst mulig vis kan sættes retning for idrættens udvikling i Fredericia.

Temaer som en facilitetsstrategi, naturen som idrætsarena, gratis leje af idrætsfaciliteter, en retænkning af tilskudsmodellen i Fredericia, reducering af bureaukrati for foreningerne og idrætscertificeringer er nogle af de ting, som kan være relevante at tage fat på, uden at det må blive for fluffy… Politikken skal give anledning til konkrete handlinger til glæde og gavn for borgere i Fredericia.

I Fredericia Idrætsråd vil vi opfordre til at der i udarbejdelsen af en ny Idrætspolitik sættes fokus på:

  • At sikre en idrætspolitik, der giver borgere i Fredericia grundlag for bevægelse hele livet, som er let forståelig, synlig og et brugbart arbejdsredskab for alle, der beskæftiger sig med idræt. Den må derfor ikke lægge hengemt i en skuffe efter udformning, men skal derimod føre til konkrete handlinger.
  • At sikre at Fredericia Kommune tilbyder de bedste muligheder for nem foreningsdrift.
  • At sikre den bedst mulige udnyttelse af idrætsfaciliteterne i Fredericia kommune.

Vi har ind i Idrætsrådsarbejdet i de forgangne år gjort vores til at skubbe på for en positiv udvikling af idrætten i Fredericia. Til at understøtte dette arbejde afholder vi årligt Idrættens topmøde, hvor forskellige temaer og dialoger er blevet rejst – derfor har vi arbejdet koncentreret med frivillighed som et overordnet strategisk fokus. Således afvikler i løbet af 2023 fire workshops omkring frivillighed i samspil med Folkeoplysningsrådet. Den første workshop, som blev afholdt den 24. april i Bøgeskovhallen, blev faktisk overtegnet, hvilket siger noget om behovet og interessen for at arbejde med temaet hos foreningsfredericia.

Idrætsrådet har endvidere tilført midler til ansættelsen af en Kultur- og idrætskonsulent, som i større grad skal understøtte de enkelte foreninger i Fredericia kommune. Og så har vi i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut udarbejdet en idrætsvaneundersøgelse i Fredericia, hvilket har været til gavn for de efterfølgende strategiske indsatser i kommunen – her mangler der bare en politik at læne arbejdet op ad.

Jeg er helt på det klare med, at den kommende politik skal kædes sammen med kulturområdet, hvilket på mange måder også giver god mening, idet det væsentligste med en ny politik må være at skabe mere bevægelse i Fredericia kommune – både fysisk og psykisk. Og vi står i Fredericia Idrætsråd klar til at være idrættens stemme ind i processen.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv