Læserdebat

Den nødvendige borgervejleder

JeJens Jørn Pedersen Sanddalvej 4 7000 Fredericia, har bidraget til debatten om borgervejlederen

Lovgivningen i Danmark er efterhånden så kompleks, at praktisk taget ingen kan få fuldstændig klarhed over forskellige problemstillinger. Jurister læser, arbejder med og drøfter indholdet af lovtekster uden at kunne komme til en klar konklusion, hvilket i visse tilfælde ender i retten, hvor man danner en konklusion og en såkaldt præcedens. Det betyder, at man beslutter, hvorledes en bestemt lovtekst skal tolkes, hvor man danner en beskrivelse af, hvorledes loven skal tolkes i netop en sådan situation. Men det betyder også, at vi almindelige mennesker ikke har en kinamands chance for at få klarhed over mangt og meget. Denne usikkerhed bliver meget let aktuel for borgere i det danske samfund, hvis de får brug for den hjælp, som Velfærdssamfundet muliggør. Hvis man henvender sig til kommunen, der øjensynligt har modstridende interesser, hvor de på den ene side skal hjælpe, men på den anden side skal spare, så kommer sagsbehandleren til at stå i et skisma. Skal sagsbehandleren tilgodese borgeren eller den kommunale ledelse, der forsøger at spare, hvor der spares kan?

Sagsbehandleren skal tolke lovteksten (kan opfattes som lovgivning), hvilket jævnfør ovenstående kan være utrolig vanskeligt, men det kan også let blive tendentiøst, når man har en ledelse (læs også borgmesteren) på nakken, der skal have budgettet til at hænge sammen, hvorfor borgeren let kan blive den tabende part imod den faktiske lovgivning. Her kommer juridisk rådgivning i form af borgervejlederen ind i billedet.

”Borgervejlederen kan blandt andet hjælpe dig, der har sager i flere afdelinger, med at få skabt overblik og sammenhæng i sagerne. Skabe kontakt til den rigtige afdeling i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Svare på spørgsmål om sagsbehandlingstid. Vejlede om mulighederne for at klage over kommunens afgørelser”.

Borgervejlederen, der er og skal være uafhængig af den kommunale administration og vil i mange kommuner blive fremhævet for borgerne som vigtig for kommunen og borgerne, vil i nogle andre kommuner og heriblandt åbenbart Fredericia Kommune være midt i et skisma, hvor kommunen kan blive presset økonomisk imod eksempelvis Økonomiudvalgets økonomiske ønsker relateret til lovgivningen. Det kan let betyde, at Økonomiudvalget ønsker at komme af med borgervejlederen, da de føler, at vedkommende er med til imod deres ønsker at udvande kommunens økonomiske ressourcer, da de ikke kan ’styre’ borgervejlederen, der netop er og skal være uafhængig, men også imod borgernes behov og lovmæssige krav.

Konklusionen i Fredericia Kommune vil således blive, at økonomiudvalget, der blandt andre består af borgmesteren, vil afskaffe borgervejlederen for at kunne snyde borgerne for deres retmæssige krav.

Øjensynligt er forvaltningen ligeledes imod borgervejlederen, da de får påpeget, hvis de ikke følger lovgivningen, hvilket formodentlig ødelægger deres muligheder for at tilgodese og stryge ledelsen samt borgmesteren med hårene, men det ødelægger vel også deres selvopfattelse og virker irriterende? Er det også sådan, at Økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen stiller krav om, at ledende personer i kommunens administration og aktiviteter skal se bort fra manglende kompetencer relateret til møde med borgervejlederen for at give opsigelsesvarsel?

Videre overvejelser vil også vise, at kommunalbestyrelsen helst ikke vil have oplyste og selvstændige borgere, der er i stand til at sætte sig ind i lovgivning med videre, men derimod ønsker man uoplyste og ubevidste borgere, der kan behandles og skubbes rundt med efter forgodtbefindende, hvilket vel også er kommunalbestyrelsens begrundelsen for at vælge og genvælge den værende Børne- og Skoleudvalgsformand, der øjensynligt ikke kan, vil eller har fået pålæg om ikke at løfte skolernes kvalitet i Fredericia til børnenes fordel. Man kan fristes til at spørge, om kommunalbestyrelsen og den kommunale administration i Fredericia er der for borgerne eller kun for sig selv?

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv