Læserdebat

Den lokale medbestemmelse skal vi huske

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Fredericia har nogle fantastiske lokalsamfund, hvor borgernes engagement tydeligvis er stort. Derfor skal vi som politikere også være særligt opmærksomme på at inddrage borgerne i de politiske planer for de samme lokalsamfund. 

Planen om den ny boligudbygning i Skærbæk ligner et godt eksempel på, hvilken betydning det har at inddrage borgerne i de politiske processer og sikre den lokale medbestemmelse. For når borgerne ikke føler sig lyttet til af politikerne, så er der grund til bekymring. 

Fredericias borgere skal ikke føle sig heldige, når politikerne lytter. Det skal derimod være den største selvfølge at politikerne lytter. Hvis vi ikke lytter og reelt inddrager borgerne, så efterlader det naturligt en følelse i lokalsamfundet af at blive rendt over ende af den politiske maskine. Og det vil være endnu en politisk falliterklæring, der kun bekræfter, at vi som politikere er langt fra virkeligheden. 

Fra flere partiers side bliver borgerinddragelse ofte nævnt. Men det skal ske i praksis, ellers bliver det kun et ord der klinger hult. At borgerne engagerer sig i deres lokalsamfund og gør sig tanker om udviklingen, skal vi som politikere bakke stort op om. Og det gør vi blandt andet ved at lytte, bestræbe os på at handle på i hvert fald noget af det og måske trykprøve langt flere planer, før de vedtages. 

Når borgerne i Skærbæk reagerer på processen og møder talstærkt op til et borgermøde, må det være udtryk for et kæmpe engagement, som skal benyttes positivt. Og ja, i lokalsamfundet kan der som det mest naturlige også være reaktioner på forandringer, men desto mere grund til at være åben for dialogen.

For Det Konservative Folkeparti er det helt afgørende, at vi husker den lokale medbestemmelse, da det er helt essentielt for det lokale demokrati i Fredericia, og for at borgerne også er med til at præge udviklingen. Sagen i Skærbæk skal derfor minde os som politikere om, hvor vigtig den lokale medbestemmelse er. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv