FREDERICIA

Den længe ventede nedrivning af hjørneejendom er påbegyndt

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Mange husker Brugsen, og flere genbrugsforretningen, på hjørnet af Nymarksvej og Huslodsvej. Nu er det snart endegyldigt fortid

Op til denne weekend er nedbrydningen begyndt, og det vil sikkert glæde mange. Godt så den gamle bygning ikke ud.

Ejeren har gjort flere forsøg på at sikre bygningen mod indtrængende mennesker, men det lykkedes aldrig ret længe ad gangen. Den tomme bygning tiltrak, og det forlyder at nogle af byens hjemløse ind imellem overnattede dér.

Den 27. august 2023 gik alarmen til TrekantBrand: Der var udbrudt brand. Politiet vurderede, at branden var påsat, men der er endnu ikke rejst sigtelse mod nogen.

Hvad der skal ske med den godt beliggende hjørnegrund er uvist. Det har dog været på tale, at der skal bygges et lægehus, men det har DanmarkC TV ikke kunnet få bekræftet.

Det er firmaet Maycon i Næstved der ejer grund og bygning.

Nedrivning er begyndt af ejendommen på hjørnet af Nymarksvej og Huslodsvej. Privatfoto.