FREDERICIA

Den Kongelige Livgarde besøger Fredericia

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Nyudlærte Gardere går Blå March
i Fredericia d. 12. juli.
I Forbindelse med at indkaldelsesholdet April 2014 ved Livgarden holder
“eksamensfest” på Munkebjerg lørdag d. 12. juli besøger de Fredericia, hvor
den traditionelle Blå March finder sted.
De 150 stolte nye Gardere, som efter endt Rextur i uge 25 som afsluttedes
med udlevering af skulderemblemet “Rex’erne” ( Dronningens navnetræk ) er
det tradition at fejre begivenheden med Blå Fest et sted i Danmark og i den
forbindelse altså også den Blå March, som for dette holds vedkommende
finder sted i Fredericia.
De 150 Gardere mødes kl. 10 med medlemmer fra den lokale Garderforening
ved Landsoldaten og vil herfra marchere rundt i byen med tambourmusik i
spidsen. Marchen for Garderne afbrydes midtvejs af en pause, hvor de sammen
med deres kærester får et par timers fri til seight-seeing og spisning i
byen, inden de senere skal til reception på Rådhuset og derefter afslutter
dagen med march fra Rådhuspladsen og ud til Bülows Kaserne, hvor de efter
fotografering tager tilbage til Munkebjerg og aftenens Blå Fest.
Mandag d. 14. juli starter Garderne op på den del af værnepligten, der består
i at gå på vagt ved De Kongelige Palæer og Slotte samt på Livgardens kaserne
i København.
Blå_March_ruter-page-0