Læserdebat

Den kommunale bunker

Jens Jørn Pedersen Sanddalvej 4 7000 Fredericia har startet en debat omkring et velfærdssamfund


Hvem troede, at vi i Danmark og endda Fredericia skulle opleve en kommunal bunker for kommunalt ansatte, så de kan værge sig imod kommunens borgere? Normalt kan en bunker modstå håndvåben og nogle endda kernevåben på grund af flere meter jord over. I Fredericia skal bunkeren i første omgang kun beskytte forvaltningen imod borgernes utilfredshed i relation til forvaltningens handlinger på trods af, at Fredericia er et såkaldt velfærdssamfund og endda retssamfund.

Velfærdssamfund

Begrebet velfærd kommer fra gammel nordisk og betyder fare veleller på nudansk god rejse – rejse igennem livet. Samfund betyder sammen funderet, hvilket igen betyder funderet i fællesskab. Til denne fundering betaler vi til fællesskabet for at hjælpe hinanden til en god rejse gennem livet. Samfundet er blevet så avanceret, at vi via skat ansætter nogle mennesker, der skal hjælpe med dengode rejse igennem livet.

Kommunen er borgernes service

Servicefunktionen for velfærdssamfundet ligger hovedsageligt hoskommunen, og skal som sådan især hjælpe borgere, der er kommet i klemme på grund af uheld, sygdom eller andre ting, dergør det vanskeligt at klare sig selv, men vi vil stadig give dem en god livsrejse. Elementer til denne rejse er stipuleret i vores fælles lovgivning, der over tid desværre er blevet så kompliceret, at selv jurister ofte ikke kan finde klar besked. Denne kompleksitet i lovgivningen betyder, at der let opstår skismaer mellem borger og forvaltning, der netop er ansat for at servicere os som almindelige borgere med den gode livsrejse.

Skismaer medføre uvægerlig opfattelsen dem-os

Opfattelsen demos er på mange måde problematisk i form af modsætninger, der lettere øges i kommuner med økonomiske vanskeligheder, hvor beskeden til sagsbehandlere med videre let bliver, I skal spare, det har vi ikke penge til, forsøg at undgå og så videre, problemet herved bliver, at man taber borgerne på ”gulvet”på grund af uløste problemer medførende eksponentielt øgede udgifter, vi som almindelige borgerne betaler, de svagest stillede betaler mest, husk at vi alle kan blive svagt stillede, hvilket også gælder sagsbehandlere og ledelse i kommunen. Men lovgivningen skal overholdes!

Sagsbehandlerne skal også huske, at de kan komme ud af bunkeren og på den anden side af bordet.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv