Home 112 DEN FYNSKE MOTORVEJ ER LUKKET I ØSTLIG RETNING
DEN FYNSKE MOTORVEJ ER LUKKET I ØSTLIG RETNING

DEN FYNSKE MOTORVEJ ER LUKKET I ØSTLIG RETNING

0

Trafikuheld på E20

Væltet tanktrailer  lækker dieselolie

TREKANTBRAND er til større trafikuheld på E20 den Fynske Motorvej, som er helt lukket i østgående retning ml. afk. 58a Middelfart og 58b Middelfart øst.

Forlad motorvejen og find alternativer. Årsag er en væltet tankvogn med diesel, som er læk.

Beredskabet arbejder intenst på stedet.

Motorvejen forventes tidligst genåbnet klokken 14.00

 

(Foto : Trekant Brand)

?Opdatering(11:40)?
De store mængder diesel gør det vanskeligt at få vejen farbar. Middelfart Kommune er på vej med sand til at strø ud over vejen, for at gøre den i farsvarlig stand, til at kunne genåbne.

?Opdatering (11:00)?
Vi arbejder fortsat på højtryk sammen med
@vejdirektoratet
for at få genåbnet motorvejen. Desværre er vejbanen fortsat meget glat, og det er derfor endnu ikke forsvarligt at åbne vejen. Følg også situationen på

https://trafikkort.vejdirektoratet.dk

?OPDATERING (10:00)?
Vi er i øjeblikket ved at få tømt kloarkerne ved motorvejen for Diesel, samt renset vejbanen, så det er sikkert at passere området. Der er indsat fire slamsugere til opgaven, og alle arbejder på højtryk på at få motorvejen åbnet igen.