FREDERICIA

DEN FREDERICIANSKE ERHVERVSFORENING – BUSINESS FREDERICIA – TRUES AF LUKNING

Skal erhvervsservice i Fredericia foregå fra København, Odense eller Aalborg?

PRESSEMEDDELELSE: Det har formandskabet i Business Fredericia en klar holdning til: ”Det skriger til himlen”, udtaler Bent Jensen, formand i Business Fredericia og direktør i T. Hansen, og næstformand Grete Højgaard, direktør i MESSE C.

”Forenklingsudvalgets forslag til Erhvervsministeriet om fjernelse af erhvervsservicen fra kommunerne og samle den i fem regionale erhvervshuse er stærkt bekymrende, udtaler Bent Jensen formand for Business Fredericia”.

”Rapporten indeholder med rette flere gode anbefalinger, som bør indtænkes i en reform af erhvervsfremmeindsatsen, såsom øget brug af digitale værktøjer, en reduktion af antallet af klyngeorganisationer og en samling af de statslige innovationsfremmeordninger. Det ligger lige til højrebenet i disse ”disruption tider”, hvor samfundet konstant er forandringsparat. Det er derfor kun sundt at der også kigges på om, erhvervsservice til virksomhederne kan gøres endnu bedre. Det er bare ikke tilfældet med Forenklingsudvalgets forslag”, siger næstformand Grete Højgaard, og forsætter. Hvis erhvervsfremmeindsatsen samles i fem store erhvervshuse, indebærer det en stor risiko for, at de lokale styrkepositioner og strategier ikke tilgodeses. Det er netop samspillet mellem det stærke lokale kendskab og samarbejdet om virksomhedernes behov i kommunerne, der dagligt danner baggrund for vækst, og det er netop den form for konkurrencekraft, som er sundt for Danmark, slutter Grete Højgaard, næstformand i Business Fredericia”.

Formand for Business Fredericia, Bent Jensen, er samtidig forundret over rapporten slet ikke har vægtet de vigtigste opgaver, som erhvervskontorerne løfter, set med hans øjne.

”Erhvervskontorerne er bl.a. kittet mellem Kommune og erhvervslivet, sparring omkring byggesagstilladelser, strategisk infrastruktur, kommunale udbud og licitationer, vækstsparring med de enkelte virksomheder, samarbejde med uddannelsesinstitutioner om den rette arbejdskraft. Ligesom opgaven med tiltrækning af nyt erhverv ligger hos erhvervskontorerne, som nøje planlægges strategisk ud fra de enkelte byrådsvisioner. Sidst men ikke mindst er det værd at nævne, at Business Fredericia sidste år afholdte 69 erhvervsarrangementer og havde over 150 iværksættersamtaler – for netop det lokale erhvervsliv. Hvordan kan man tro, at disse opgaver kan løftes fra enten København, Odense eller Aalborg, som sagt det skriger til himlen”, slutter Business Fredericias formand, Bent Jensen.