SAMFUND

Demonstration på søndag på Rådhuspladsen: Danmark holder vejret!

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

“Lad os sende et signal til regeringen, at vi har brug for at handle NU! Ikke i morgen” lyder opfordringen

Tag gerne sort bind for øjnene, det er visuelt stærkt signal! Mens vi holder vejret!“, lyder opfordringen fra arrangørerne.

Mødestedet er Rådhuspladsen, ved Rådhuset, kl. 11.50, og deltagerne opfordres til, at holde vejret så længe de kan fra kl. 12.00. Og gerne med et sort bind for øjnene.

Det er Danmarks Naturfredningsforening der der sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Sportsdykker Forbund, Dansk Sejlunion og Friluftsrådet står bag, og håbet er, at råbe politikerne op, “når danskere i hele landet på samme tid siger stop til iltsvind og kræver akut handling fra Folketinget.”

Pressemeddelelsen
Havbunden er mange steder død. Fisk og bunddyr gisper, mens andre driver døde i land. De danske fjorde og indre farvande er ramt af et kvælende iltsvind – endda det værste i 20 år. 

Forskere har i årtier gentaget, at kvælstofudledningen fra landbruget skal reduceres markant, hvis vi skal have livet tilbage under overfladen. Men selvom de har råbt op i årevis, står vi alligevel i dag med massivt iltsvind og fiskedød. I flere fjorde er det tæt på umuligt for dykkere at finde levende fisk. 

Derfor har en række grønne og blå organisationer taget initiativ til en landsdækkende manifestation mod iltsvind under navnet Danmark Holder Vejret, hvor borgere i hele landet kan være med til at råbe folketingspolitikerne op og kræve reel handling. 

Søndag d. 29. oktober kl. 12.00 vil danskere på tværs af landet holde vejret på samme tid – som symbol på fiskene, der gisper efter vejret, og for at sende et synligt budskab til Folketinget med krav om, at forureningen af havmiljøet skal stoppes.