FREDERICIA

Demokrati og Kulturkasernen skal have gang i aktiviteter – 300.000 kr. bevilliget i dag

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

“I løbet af de seneste to år er der iværksat en række aktiviteter i Kulturkasernen, både tilbagevendende aktiviteter og enkeltstående/midlertidige arrangementer. Dette er sket i en bestræbelse på at skabe et tilhørsforhold blandt byens borgere og at gøre Kulturkasernen synlig og relevant som nyt kultursted i Fredericia” – skriver forvaltningen

Forvaltningen uddyber i sagsfremstillingen:

For at sikre en solid forankring hos borgere og kulturliv i Fredericia Kommune er det vigtigt, at der løbende arbejdes med nye aktiviteter, der involverer borgere, foreninger og kulturinstitutioner og som sikrer, at der udvikles et ejerskab til Kulturkasernen bredt i byen (Kulturkaserneudvalgets anbefalinger, 2023).

Aktiviteterne ses således som en væsentlig del af projektledelsen og udviklingen af Kulturkasernen, der går hånd i hånd med arbejdet i det nye §17, stk. 4-udvalg og arbejdsgrupperne herunder. Eksempelvis forudsættes det, at der i forbindelse med arbejdet med at udvikle kunstværksteder også afholdes kunstaktiviteter, således at kunstværkstederne, som resten af Kulturkasernen, opleves som et levende og attraktivt kulturmiljø, også inden byggeriet går i gang.

Pengene skal bruges til:

  • Borgerrettede aktiviteter og arrangementer
  • Understøttelse af internt samarbejde og fællesarrangementer
  • Kommunikation og synlighed
  • Udvikling af faciliteter
  • Administration, møder, netværk, studieture mv.

Pengene er på vej, så der kan komme flere aktiviteter på den gamle Bülow Kaserne.

Kulturkasernen har fået bevilliget 300.000 kr.. Foto: DanmarkC TV.