Læserdebat

Demens – også kaldet de pårørendes sygdom

Debatindlæg af regionsrådskandidat Suzi Würtz Kjærgaard (SF), Sankelmarkvej 21, 6000 Kolding

I dag er der lange ventetider for udredning af demens i Region Syddanmark – i Fredericia er der tale om 64 uger.

Det er enorm lang ventetid, når vi tænker på, at når man først er henvist til udredning, så har det allerede stået slemt til i lang tid.

Det er utilfredsstillende for den ramte borger, men det er også ekstrem utilfredsstillende for de pårørende. Ofte opnår man først hjælp fra kommunen, når diagnosen foreligger. Dvs. at man som pårørende i den mellemliggende tid kan stå ret alene med sin ramte ægtefælle/mor m.m, der bare bliver dårligere og dårligere, og det tærer på den pårørende, som ofte føler sig frustreret, utilstrækkelig og i værste fald kan udvikle depression m.m.

Demens skal simpelthen opdages tidligere, og hjælpen til ramte og pårørende skal styrkes. Derfor  er jeg så glad for, at SF ved årets finanslovsforhandlingerne ønsker 300 mio. kroner afsat til bl.a. en nedbringelse af ventetiderne for demensudredning.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv