Home 112 Dele af Fredericia Havn afspærret som følge af udslip
Dele af Fredericia Havn afspærret som følge af udslip

Dele af Fredericia Havn afspærret som følge af udslip

0

Sydøstjyllands Politi har i dag fra ca. kl. 7.15 i samarbejde med Brand og Redning iværksat en aktion på havnen i Fredericia. Aktionen skyldes et udslip fra en rørledning på havneområdet.

Der er tale om en rørledning, der transporterer brandstof i form af formentlig benzin. Efter de foreløbige oplysninger er der formentligt tale om, at en pakning er defekt på rørledningen, og brændstof derfor lækker fra ledningen. Tilførslen til ledningen er afskåret og der tilføres ikke yderligere brændstof udover det, ledningen indeholdt ved uheldet. Mængden er ikke kendt på dette tidlige stadie.

Uheldet er således formentligt allerede inddæmmet og situation er stationær. Ledningen tilhører virksomheden Samtank a/s, der er en kolonne 3 virksomhed. Virksomheden er evakueret.

Indsatsen på stedet gik indledningsvist ud på at sikre området og der er iværksæt afspærringer rundt om havnen. Afspærringen af Holstensvej ophæves dog allerede nu, hvorved påvirkningen af trafikken i Fredericia ikke længere er særlig stor. Herefter skal udslippet endeligt standses og der skal formentligt ske oprensning og reetablering.

Afspærringerne har tidligere påvirket trafikken, herunder bustrafikken i Fredericia. Der er en mindre del af jernbanenettet, der ligeledes skærer gennem det afspærrede område, men anvendes alene til trafik internt på havnen.

Sydøstjyllands Politi anmoder borgerne i Fredericia til at respektere politiets afspærringer. Når der ikke længere er behov for at opretholde en sikkerhedsafstand til udslippet, så vil de sidste afspærringer blive ophævede.

Miljøvagten fra Fredericia Kommune, Brand og Redning og Sydøstjyllands Politi fortsætter i et samarbejde indsatsen på havnen i Fredericia.