Læserdebat

Debattør til byrådet: ‘I har pisset penge væk til ligegyldige ting’

Læserbrevsskribent: Poul Rand, Lokalformand, Liberal Alliance i Fredericia Kommune. 

Ofte går det galt med Fredericias budgetter! Det ene byrådsmedlem efter det andet står frem hver december og januar og bryster sig selv med det store ansvar de har taget og hvad deres vigtige rolle har været i ”retvisende budgetter”. Når budgetterne ramler, og det gør de, ofte allerede i februar er de samme byrådspolitikker som sunket i jorden, de der ikke kan undgå at stå frem er en stor dårlig undskyldning, og forvaltningen står for skud.

Det er sparetid, mange inkl. det Danske og det Britiske kongehus har sparerunder. I Fredericia er sparekataloget et farvel til Dansk velfærd, det vi betaler skat til i stride strømme. Igen er de svageste udset som syndebukke.

Nedlæggelse af Grønlandsudvalget er i orden, afskaffelse af julegave er at gå i for små sko og nedgøre dygtige medarbejdere, forringet serviceniveau på skoler, SFO, børnehaver samt i ældre omsorgen og på handicap området er direkte pinligt, især i en kommune der i forvejen har svært ved at tiltrække rette tilflyttere.

Længere intervaller mellem tandlægeundersøgelser og andre forringende sundhedsydelser er at udskyde regningen for folkesundheden, skam Jer. 

I har pisset penge væk til ligegyldige ting som ny kantine til Jer selv, unødvendige kunst og kultur arrangementer og meningsløse fratrædelsesgodtgørelser og meget andet.

Som vejrudsigter forudsiger vejret baseret på aktuelle og historiske data, forudsiger kommunens sundheds- og sociale udgifter baseret på aktuelle og historiske medicinske diagnoser. Sparekataloget ser ikke ud til at tage forbehold for et stigende antal diagnoser?

Byrådspolitiker i rammer fejl på fejl i budgetplanlægningen

Poul Rand, LA

Liberal Alliance i Fredericia ser øget behov for behandlingsfaciliteter, specialiseret personale og jobcenterressourcer for at hjælpe borgere med at vende tilbage til arbejdet og forbedre livskvaliteten for de der ikke er parat til arbejdsmarked, ikke nedskæringer. Byrådspolitiker i rammer fejl på fejl i budgetplanlægningen og flerårige budgetter er visionsløse og en hån imod kommende bosætter og erhvervslivet.

Hendes Majestæt Dronningen kommer heldigvis til Fredericia, så er vi da sikre på at hvor hun færdes er der midler til at give Fredericia en gang billig salgs lak.

I Liberal Alliance satser vi på retvisende langsigtede budgetter der justeres, som kompasset til at føre Fredericia sikkert ind i fremtiden, socialdemokratiske dræber budgetter bifaldet af den manglende politiks opposition i byrådet er ikke vejen.

Byrådet er manden med leen der dræber velfærd, for i et valgår at lege julemand og dele gaver og valg flæsk ud. Dr Jekyll and Mr Hyde i en enhed som snart fører sig frem i dagspressen med selvros.

Poul Rand, Lokalformand, Liberal Alliance i Fredericia Kommune. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv