Læserdebat

Debatindlæg om budget 2024 i Fredericia Kommune

Skribent: Allan Pertti Frandsen, Herslev Bygade 26, 7000 Fredericia

Jeg har fulgt med i Fredericia Kommunes budgetforhandlinger 2024. Først og fremmest for at forvisse mig om, at Herslev Børnehus blev holdt fri af besparelserne. Som tilhører i byrådssalen ved det seneste byrådsmøde mandag aften den 9. oktober 2023 kunne jeg til min glæde få bekræftet, at Herslev Børnehus ikke får fjernet sit kommunale tilskud. For sker det, vil det bevirke yderligere affolkning af vores landsby. Det er hverken godt for Herslev eller for bosætningen i vores kommune. Som tilhører i byrådssalen kunne jeg forstå på byrådspolitikerne bag budgetforliget, at Herslev Børnehus får tre år til at vise, at den kan fungere med det nuværende kommunale tilskud, som altså ikke blev fjernet i budgettet.

En ting undrer mig dog. Dansk Folkeparti valgte at stå uden for forliget, men partiet har i løbet af forhandlingerne ikke fremlagt alternativer til besparelserne. I byrådssalen kunne jeg så høre, at DF glæder sig over en række ting i budgettet for 2024, som de så ikke er med i.

Hvordan kan man stemme imod et budgetforslag, uden at fremlægge et alternativ?

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv