Politik

“De unge er klogere end de voksne,” påpeger Tommy Rachlitz Nielsen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

“Det er dejligt, at 8,5 % af de unge vælger det Konservative Folkeparti,” lyder det fra den konservative gruppeformand i Fredericia Byråd

Tommy Rachlitz Nielsen mener, at de unge har vurderet det politiske indhold og ikke optræden på Tik-Tok. “Det er svært at konkurrere med liberal alliance i øjeblikket,” smiler Tommy Rachlitz Nielsen til DanmarkC TV.

Når Tommy Rachlitz Nielsen mener, at de unge er klogere end de voksne, hænger det sammen med at stemmeprocenten på de konservative på landsplan er højere når det er de unge der stemmer, end når det er de voksne vælgere.

Tommy Rachlitz Nielsen peger på det ulykkelige ved, at der ikke var kandidater nok til, at stille op til et Ungebyråd. Fredericia Kommune bør støtte det ungdomspolitiske foreningsliv med blandt andet lokaler, hvor de unge kan udvikle de politiske muligheder. Tommy Rachlitz Nielsen peger her på Kulturkasernen som en mulighed for, at ungdomspartier kan få egne lokaler og eventuelt fælleslokale til afvikling af møder.

I Fredericia er der en ungdomsafdeling af det Konservative Folkeparti: Konservativ Ungdom. Der er tæt samarbejde mellem moderpartiet og de unge i Fredericia, hvor Konservativ Ungdom på seneste generalforsamling i ved Det Konservative Folkeparti netop roste byrådsgruppen for et super godt samarbejde. De unge er altså med til at påvirke de politiske beslutninger!

Konservativ Ungdom, oplyser Tommy Rachlitz Nielsen, bruger deres energi på at fortælle om deres politik på ungdomsuddannelserne.

I den konservative byrådsgruppe er der ingen tvivl om, at de unge rent faktisk interesserer sig for lokalpolitik. Kirsten Hassing Nielsen (C) har ved flere lejligheder inviteret i skoleklasserne en tur på rådhuset. Invitationen handlede ikke partipolitik men om hvad byrådet arbejder med, og den demokratiske proces. Der var stor spørgelyst alle møderne, som fandt sted i byrådssalen hvor også borgmesteren deltog. Det, mener Tommy Rachlitz Nielsen, er endnu et argument for at kommunen bør understøtte det ungdomspolitiske arbejde.