Kort Nyt

De pårørende har talt

Fredericia Kommune har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til beboerne i kommunens plejehjem. Nu foreligger resultatet.

209 pårørende har svaret på spørgsmålene. 

”Det giver et rigtig godt udgangspunkt for den dialog, som nu sættes i gang i plejehjemmene” siger Søren Larsen, der netop er tiltrådt som formand for Senior- og Socialudvalget. 

”Det er godt at se, at de pårørende har gode erfaringer med vores plejehjem og for eksempel med indflytningen. Med undersøgelsen ønsker vi at sætte fokus på alt det gode i hverdagen – hvor medarbejdere, beboere og pårørende får det til at fungere. Samtidig vil vi også gerne have fakta på, hvor det er vi kan blive bedre til gavn for beboerne, som skal have så god en hverdag som muligt. Alt for tit er det enkeltsagerne, som kommer til at fylde. Derfor sætter jeg også stor pris på, at så mange har taget sig tid til at svare”.

”Undersøgelsen her falder i god tråd med den mere inddragende tilgang, vi gerne vil have i vores plejehjem”, fortsætter Søren Larsen. 

”Udvalget vil arbejde med at få etableret et plejehjemsråd for hvert plejehjem og på den måde inddrage beboere, pårørende og andre i det videre arbejde med at sikre at plejehjemmene er et sted, hvor beboerne føler sig hjemme, og hvor det er rart at arbejde og komme på besøg”.

Undersøgelsen viser for eksempel, at 82%, af de der har svaret, har oplevet et godt eller meget godt samarbejde omkring indflytningen og føler sig velkomne, når de kommer på besøg. Og omvendt så har 4% svaret, at de synes dialogen med personalet omkring beboernes pleje og omsorg er dårlig. Undersøgelsens resultater er skrevet sammen i en rapport, som behandles på udvalgets møde den 25. januar 2022.

Jytte Buch, der er næstformand for Seniorrådet i Fredericia Kommune, ser frem til at Seniorrådet får forelagt undersøgelsens resultater. 

”Det er vigtigt, at de pårørende bliver hørt. De kan nogen gange se noget af det, som medarbejderne ikke får øje på, og de kender beboerne godt gennem mange år. Deres besyv er vigtigt at få med. Fra Seniorrådets side glæder vi os til at blive involveret og til at komme med vores input”.

For Kirsten Hassing Nielsen, nyvalgt byrådsmedlem og næstformand for Senior- og Socialudvalget er det også en spændende undersøgelse. 

”Det er nyt, at vi på den måde spørger pårørende, hvad de synes om en række udvalgte emner – at vi får deres input helt ufiltreret. Vi kommer til at følge det videre arbejde med undersøgelsen tæt i udvalget, og inden sommerferien vil vi tage stilling til, om det er noget, vi vil gentage og evt. udvide til andre områder. Med undersøgelsen har vi fået et godt afsæt for det videre samarbejde med pårørende, beboere og medarbejdere om at skabe gode rammer for de ældre. 

Efter mødet den 25. januar bliver rapporten offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det samme gælder for delrapporterne for hvert enkelt plejehjem, som vil kunne ses på plejehjemmenes hjemmesider. I marts måned vil de pårørende blive inviteret til dialogmøde i plejehjemmene, hvor der vil blive lagt en plan for opfølgning på undersøgelsens resultater. Målet er, at det skal kunne mærkes, der hvor det betyder noget. Helt tæt på den enkelte beboer og dennes pårørende.

Fakta

Senior – og Handicapudvalget besluttede i august 2021 at igangsætte en spørgeskemaundersøgelse målrettet pårørende til beboere i kommunens plejehjem. Der er ikke tidligere udsendt spørgeskemaer til pårørende. Skemaerne er udsendt til besvarelse i december 2021. 

Skemaet er besvaret af 64% af de adspurgte. Det er primært beboernes børn, der har besvaret skemaet. 

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål, der har til formål at give et indblik i pårørendes oplevelse af kommunens plejehjem. Der spørges ind til en række emner vedrørende plejehjemmenes formåen i forhold til at opleves som rare og hjemlige, samt oplevelsen omkring kommunikation, trivsel og pleje. 

I skemaet har der været mulighed for dels at udfylde ift. tilfredshedsgrad med en række temaer, men også fritekstfelter, hvor respondenten har haft mulighed for at svare med uddybende kommentarer.