Læserdebat

De mange kommunaludvalg: Fredericia har flere udvalg end Aarhus, det virker overdrevet

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25

Peter Hagmund-Hansen, efterlyser i Fredericia Dagblad d. 28. juni 24 en mere strømlinet struktur af politiske udvalg i kommunerne, og mener, at Fredericia kunne lære noget af Aarhus’ tilgang med færre udvalg. Noget Fredericia Avisen også tidligere har berørt.

Jeg er enig, og ikke helt enig i tilgangen.

Fredericia har flere udvalg end Aarhus, det virker overdrevet. Spørgsmålet er: Hvorfor er udvalgene oprettet, formålsparagraffer og succeskriterier og hvordan måles der? når målet er opnået burde udvalgene nedlægges, det sker mig bekendt tæt på aldrig.

Er udvalgene oprettet med særlige kompetencer der skal hjælpe eller styre forvaltinge i og med deres opgaver, eller er det unødigt indblanding i forvaltningsopgaverne som egentlig bør overlades til embedsmændene, hvilke beføjelser har udvalgene? Der er mange ubekendte i den kommunale struktur.

Specialiserede udvalg med konkret formålsbeskrivelse og rette ekspertise, der fokuserer på konkrete områder som miljø, sundhed eller uddannelse, kan øge effektiviteten og ekspertisen i beslutningsprocesserne, samtidig med at man undgår overflødig indblanding i administrative detaljer.

Jeg ser de nuværende udvalg ikke handler om sikre en mere effektiv beslutningsproces eller at styrke nærdemokratiet på en meningsfuld måde, ensidig skabe klarhed og ansvarlighed i beslutningsprocesserne, men som en gave af politiske poster, der tildeles som belønning til allierede.

At reducere antallet af udvalg handler ikke blot om at skære ned på omkostninger. Nærdemokratiet styrkes bedre ved at styrke borgerdeltagelsen gennem flere offentlige høringer, borgermøder og dialogplatforme. Samtidig skal forvaltningen slankes og strømlignes og være mere åbent. Dette ville sikre, at borgernes stemmer bliver hørt på en mere direkte måde, uanset antallet af udvalg.

Det er ikke kun et spørgsmål om at skære ned, men om at omdefinere og optimere, så kommunen bedst muligt kan tjene sine borgere. Ved at kombinere en mere effektiv udvalgsstruktur med øget borgerinddragelse og åbenhed i forvaltningen, kan Fredericia opnå både besparelser og en styrkelse af det lokale nærdemokrati. Det vi i liberal Alliance kalder frihed.

Den dag Fredericias borgere kan se hvad de forskellige kommunale ansatte i organisationen, udvalgene og politikker gør for dem og kommunalbestyrelsen lever op til navnet. Da er nærdemokratiet lykkes.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv