Kort Nyt

De Konservative afholdte generalforsamling

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Pressemeddelelse fra Det Konservative Folkeparti i Fredericia

Den 31. januar afholdt Den Konservative vælgerforening generalforsamling.

På trods af, at flere var blevet forhindret i deltagelse pga. corona var der et godt fremmøde og højt humør til generalforsamlingen. Tommy Rachlitz Nielsen blev valgt som dirigent og Kennet Lejbach som referent.

Pga. formandens afbud blev det næstformanden Kennet Lejbach der afgav formandens beretning. Beretningen var især præget af kommunalvalget 21, hvor stort set alle resurser var sat ind. Der var stor ros og opbakning til kandidatholdet og alle andre frivillige for den store indsats i valgkampen og det flotte sammenhold blandt kandidaterne.

Under indkomne forslag blev det især drøftet, hvordan vi kan gøre mere i medlemspleje og information ved hyppigere udsendelse af nyhedsbreve. Tommy Rachlitz Nielsen forklarede, at byrådsgruppen allerede arbejder for at skabe mere kommunikation med medlemmerne, og at der helt automatisk vil komme mere information løbende, da Det Konservative igen er repræsenteret i byrådet. 

I beretningen fra den Konservative byrådsgruppe understregede Tommy Rachlitz Nielsen, at han var meget stolt over at afgive den første beretning fra byrådsgruppen i 6 år, efter at Det Konservative Folkeparti nu er tilbage i byrådet. Takket være et godt hold med stort sammenhold.

Kendetegnende for holdet har været stort engagement, højt aktivitetsniveau og et fantastisk humør. Det stærke hold resulterede i et fantastisk valgresultat, hvor Det Konservative Folkeparti blev kommunens 3. største parti, fik to byrådsmedlemmer og en fantastisk indflydelse ved konstitueringen, som indeholder både næstformandsposter, formandsposter og bestyrelsesposter. 

Byrådsgruppen er trukket i arbejdstøjet og udvalgsmøderne er i fuld gang ligesom dialog og møder med borgeren og virksomheder i Fredericia Kommune er en vigtig del af arbejdet.  Desuden er vi i gang med en introduktion til såvel udvalg som byrådsarbejdet, kommunens økonomi og juraen omkring byrådet. Alt i alt er der nok at se til.

Personvalgene blev gennemført og også fremadrettet hedder formanden Torben Møller Jørgensen og næstformanden Kennet Lejbach. Den øvrige bestyrelse består af: Torben Rosengaard Christensen, Henriette Camilla Jensen, Brian Boisen, Claus Olesen, Kim Thorstein Nielsen og Søren Sørensen.

På generalforsamlingen blev Leif Lehmann Carlsen udnævnt til æresmedlem af Det Konservative Folkeparti i Fredericia. Tommy Rachlitz Nielsen motiverede udnævnelsen med hans mangeårige medlemskab af partiet, hans altid stærke konservative holdninger, ærlige væremåde og loyale tilgang til hans arbejde i partiet.