Kort Nyt

De fleste skolebørn har det godt, men særligt de store piger har fået det værre

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Skolebørnsundersøgelsen viser, at især pigerne i 9. klasse har stigende problemer med lavt selvværd, nervøsitet og søvn

De fleste børn i 5.-9. klasse har det godt. De er sunde og raske, har gode relationer med venner og forældre og har i det store hele en positiv sundhedsadfærd. 

Men der er også mange, som har usunde vaner, og som for eksempel drikker for meget alkohol, spiser usundt, er fysisk inaktive og sidder mange timer dagligt foran en skærm. 

Derudover er der et stort mindretal, som mistrives og har mentale helbredsproblemer, og som føler sig ensomme eller stressede. Det gælder især piger i 9. klasse, hvor andelen, som har fået det værre, er steget markant gennem de senere år.  

Det fremgår af den landsdækkende rapport ”Skolebørnsundersøgelsen 2022” fra Statens Institut for Folkesundhed ved SDU. 

Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år og bygger på spørgeskemadata. 

I alt har 5.823 elever på 5., 7. og 9. klassetrin på skoler fra hele landet svaret på spørgsmål om deres helbred, trivsel og sundhedsadfærd.