Læserdebat

Dårlig tone og trusler imod kommunalt ansatte

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4, 7000 Fredericia

Som leder af en EU-socialfondsprojekt er blev jeg betroet mange informationer fra mennesker i vanskelige situationer. Min oplevelser er, at en del kommunalt ansatte ikke er i stand til at håndtere konfliktsituationer. Mangelfuld empati og mentalisering bringer ofte mennesker i uhensigtsmæssige livssituationer.

En var bragt på fode og ved at erhverve kørekort, så hun kunne få et ønsket arbejde med krav om kørekort. Uden min viden kontaktede hun socialrådgiveren, der muligvis var knotten over min indsats. Nogle dage efter var jeg på besøg, hvor hendes seksårige dreng var taget fra hende og cigaretskod brændt ned i bordet.

På projektet var også en midaldrende mand, der var blevet påkørt og skulle have tid til restituering, hvor han søgte kommunen om støtte for hurtigt at komme i arbejde igen. Han var gift med eget hus og bil og havde altid klaret sig selv. Nu blev han tvunget til at undergive sig en nyuddannet socialrådgiver, og frataget al selvbestemmelse, hvilket var utrolig nedværdigende og ødelæggende for selvtilliden.

Sager anmeldt til det sociale Ankenævn og Ombudsmanden har givet en sludder for en sladder.

Det korte af det lange er, at mennesker, der er kommet i klemme i livet, bliver frataget selvtillid og selvbestemmelse i stedet for genopbygning til mod på livet. Nu forstås fra dagspressen, at nogle socialt udsatte er begyndt at reagere uhensigtsmæssigt imod kommunale sagsbehandlere, hvilket kan være ulovligt og ubehageligt for sagsbehandleren, men måske forståeligt. Nu skæres der økonomisk, hvorved situationen forværres.

Er man ikke er syg, bliver man det let i systemet, hvilket betyder, at det såkaldte ”Velfærdssamfund” nedgør mennesker i klemme, selv om det omvendte er hensigten. Både sagsbehandler og den uheldige borger er kommet ind i en uhåndterbar proces og lovgivning. Den politiske tone animerer ikke til ordentlig behandling af mennesker i klemme. Respekten skal tilbage i den politiske kommunikation, og lovgivningen skal indrettes således, at sagsbehandlere og borgere kan se sig selv i det med gensidig respekt.

Hovedproblemet er måske skismaet mellem Stat og Kommune? Hvem skal nu betale? Hvem har råd til det?

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv