FREDERICIA

CYKELPULJE GIVER MIDLER TIL CYKELSTI PÅ STRÆKNING I SJÆLLANDSGADE

Fredericia Kommune har modtaget tilsagn om støtte fra Cykelpuljen som ansøgt, til etablering af cykelstier på Sjællandsgade mellem Vester Voldgade og Norgesgade.

Derimod har kommunen ikke opnået tilsagn om støtte til cykelstier på Kolding Landevej.

Teknik & Miljø anbefaler, at der afsættes midler som følger:

–  Kommunens egenfinansiering af cykelstiprojektet på Sjællandsgade.

–  Skitseprojektering mv. af cykelstier på Kolding Landevej.

–  Etablering af venstresvingsbaner på Kolding Landevej ved sidevejene mellem Tonne Kjærsvej og Houstedgårdsvej

 Giv DanmarkC TV dit facebook like – så bliver du adviseret så snart en nyhed rammer redaktionen

I overensstemmelse med forliget om budgettet for 2018, har Teknik og Miljø på vegne af Fredericia Kommune ansøgt om medfinansiering fra Cykelpuljen, til etablering af cykelstier i Sjællandsgade mellem Vester Voldgade og Norgesgade samt på Kolding Landevej mellem Lillebæltsbroen og Skærbækvej.

Vejdirektoratet har nu offentliggjort resultatet af ansøgningerne til Cykelpuljen og dermed også tilkendegivet hvilke projekter, der har opnået tilskud. Der har været 194 ansøgere og der er uddelt 99 mio. kr. ud af et samlet ansøgt beløb på 573 mio. kr.

Fredericia Kommune har opnået tilsagn om midler til cykelstier på Sjællandsgade med et tilskudsbeløb på 0,6 mio. kr., mens der desværre ikke er opnået støtte til cykelstier på Kolding Landevej, hvor det ansøgte tilskudsbeløb var på 6,0 mio. kr.

Forudsætningen for det opnåede tilskud til cykelstier i Sjællandsgade er, at Fredericia Kommune bidrager med egenfinansiering.

Det anbefales, at der herudover afsættes midler til skitseprojektering og kvalificering af anlægsoverslaget for etablering af cykelsti på Kolding Landevej.

 

Endelig anbefales, at der afsættes midler til etablering af venstresvingsbaner på Kolding Landevej ved sidevejene mellem Tonne Kjærsvej og Houstedgårdsvej, hvor bilister ofte benytter kantbanen til at overhale indenom.

 Forvaltningen vurderer det hensigtsmæssigt, at der afsættes midler til gennemførelse af projektet på Sjællandsgade, således at det kan udføres samtidig med planlagte fortov og asfaltrenoveringer, og således at tilskuddet på 0,6 mio. kr. fra Cykelpuljen kan opnås.Derudover vurderes det hensigtsmæssigt, at der afsættes 1,0 mio. kr. til skitseprojektering, opmåling m.m. af Kolding Landevej. Dette vil kunne sikre et endnu bedre projektgrundlag forud for en eventuel ny cykelpulje.

Punktet behandles på byrådsmødet, mandag den 5.marts.