FREDERICIA

Crossbridge Energy støtter Forsvaret: Medarbejdere får fri med løn til militærtjeneste

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Crossbridge Energy A/S slutter sig til rækken af danske virksomheder, der støtter Forsvaret og beredskabet

Crossbridge Energy A/S slutter sig til rækken af danske virksomheder, der støtter Forsvaret. Som støttevirksomhed under InterForce giver Crossbridge Energy deres medarbejdere mulighed for at deltage i militærtjeneste som frivillige eller reservister, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

I en tid præget af krig i Europa, cybertrusler, pandemier og ekstremt vejr er behovet for frivillige og reservister i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten større end nogensinde før.

Derfor tilbyder Crossbridge Energy deres medarbejdere, der er reservister eller frivillige i Danmarks reservestyrke og beredskab, op til fem dages frihed med løn til at deltage i militære aktiviteter eller samfundsnyttige opgaver. Dette kan omfatte øvelser, planlægning, uddannelse og opgaver i forbindelse med afspærring eller koordinering af trafikale forhold under naturkatastrofer.

– Crossbridge Energy er en central aktør i dansk energiforsyning. For os er det afgørende at støtte op om Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenestens vigtige arbejde for samfundet, siger CEO Finn Schousboe, og fortsætter:

– Vi ønsker at bakke op om de af vores medarbejdere, der bidrager, når udfordringer eller kriser rammer os, og som stiller op, når Danmark har brug for dem. Vi ser dette som en vigtig del af vores samfundsansvar.

Crossbridge Energy A/S er medlem af InterForce, et netværk under Forsvarskommandoen, der skaber forbindelser mellem Forsvaret og den civile sektor. Virksomheden driver raffinaderiet i Fredericia og producerer mere end 35% af Danmarks forbrug af flydende brændstoffer. De har en endnu større produktionsmængde, der eksporteres. Crossbridge Energy fokuserer på den grønne omstilling og er i dag verdens næstmest energieffektive raffinaderi samt Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme.

Virksomheden beskæftiger ca. 270 medarbejdere.