FREDERICIA

Crossbridge Energy er mere end et raffinaderi – havneterminalen forsyner verdensmarkedet

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Dybgangen på tankskibene afgøres af sejlrenden ved Samsø, og ikke af Fredericia Havn

Havneterminalen ligger som pynten af Fredericia. Det første man kommer til, når man kommer sejlende til Fredericia.

Der har det ligget siden 1912, fordi netop dette sted er som skabt til skibstrafik. Gode adgangsforhold og stort set altid isfrit (der var vist noget med svenskerne, som gik over isen i 1658).

En travl havneterminal
Faktisk er det et virkeligt travlt sted med masser af skibsanløb; 20-30 pr. måned.

Tankskibe i mange størrelser laster og losser produkter, som sejles ud i den vide verden. Typisk tager det 18 til 36 timer at laste eller losse.

Statia på 274,2 meters længde, og 48 meter bredt. Foto: Crossbridge.

Den 31. oktober var en af de travle dage, hvor hele to tankskibe lå ved de to jetty’er. Det ene, Statia, er hele 274,2 meter langt og 48 meter bredt. Mens det andet, Heinrich, er 147,5 meter langt og 22,4 meter bredt.

Heinrich på “kun” 174,5 meters længde, og 22,4 meter bredt. Foto: Crossbridge.

Når tankskibene har fået fyldt lasttankene – eller losset – så sejler de videre ud på verdenshavene for at aflevere deres last.

Begrænsningerne på skibe er ved Samsø
Havneterminalen kan tage mod tankskibe, som er op til 275 meter lange og maksimalt stikker 15 meter i dybden. Og faktisk er det slet ikke dybgangen ved havneterminalen, der sætter grænserne for, hvor dybt tankskibene må stikke. Det er sejlrenden udenom Samsø, hvor der kun er 14 meter.

I øvrigt skal der altid en lods ombord, når tankskibene skal til kaj ved havneterminalen.

Havneterminalen er altid bemandet, og i tæt kontakt med kontrolrummet på raffinaderiet, når der pumpes produkter eller råolie til eller fra tankskibene.

Danmark og resten af verdenen
Crossbridge Energy leverer 35 % af det danske forbrug af flydende brændstoffer og har en tilsvarende eksport ud på verdensmarkedet – det foregår via havneterminalen.

Så havneterninalen er et travlt sted med masser af liv og aktivitet.

Idé og inspiration til denne artikel: Torben Øllegaard Sørensen, pressechef ved Crossbridge Energy A/S.