Kort Nyt

Corona-restriktioner betød færre dødsulykker i trafikken

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

En ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at der i 2020 var færre trafikdræbte end året før. Men især eneulykker, uopmærksomhed og påvirkede trafikanter fylder negativt i statistikken.

Mindre trafik og ændrede rejsevaner på grund af corona i 2020 har medvirket til, at der var færre trafikdræbte. Sidste år mistede 163 personer livet i trafikken i Danmark mod 199 personer året før. Det er det laveste antal dræbte i trafikken på et år, siden ulykkesstatistikken startede i 1930.

“Nok er der tale om et lavt antal trafikdræbte, men 163 dødsfald er stadig mange. Vi skal have det tal endnu længere ned, og vi er politisk i fuld gang med at bidrage til den udvikling. For blot en uge siden besluttede vi i aftalekredsen bag infrastrukturaftalen at udmønte 50 millioner kroner af de i alt 700 millioner kroner, som er afsat i aftalen til forbedret trafiksikkerhed. De første midler vil blive taget i brug allerede næste år til netop at forebygge eneulykker og frontalkollisioner, som vi kan se er de helt store syndere i rapporten for 2020. Det er vigtigt, at vi nu kan sætte handling bag ordene og prioriterer trafiksikkerheden. Samtidig er det vigtigt at understrege, at trafiksikkerhed også kræver, at alle bilister har øjnene på vejen og hænderne på rattet, når de kører bil,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Tre ud af fire af de trafikdræbte i 2020 var mænd og andelen af ældre over 75 år udgjorde 23 procent af de dræbte. Hele 67 procent af dødsulykkerne skete i landzone – altså uden for byzonetavlerne. Blandt de trafikdræbte bilister brugte 30 procent ikke sele, og uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering var medvirkende til 61 procent af alle dødsulykkerne, der skete i 2020.

Hver tredje trafikdræbte mistede livet i en eneulykke

Rapporten viser, at tæt på en tredjedel (32 procent) af alle dødsulykker i 2020 var en eneulykke, hvor der ikke var andre trafikanter involveret. I ca. halvdelen af eneulykkerne har høj hastighed været medvirkende til, at ulykken skete, og fire ud af 10 førere i eneulykker var påvirket af spiritus, medicin eller narko.

Ifølge afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet kan corona-pandemien have haft betydning for, at 2020 var et år med mange eneulykker:

“De alvorlige eneulykker sker typisk med høj hastighed. Her kan nedgangen i trafikken i 2020 og den mere plads på vejene have skabt grobund for højere hastighed og dermed mere alvorlige ulykker med personskade. I kølvandet på rapporten er det tydeligt, at vi fortsat skal have fokus på hastighedskontrol, hvis vi skal sænke antallet af ulykker med alvorlig personskade. Hastighedskontrol er en effektiv måde at få bilisterne til at overholde hastighedsgrænsen,” understreger Marianne Foldberg Steffensen.

Rapporten viser desuden, at over halvdelen af eneulykker med dræbte i de seneste fem år er sket i weekenden. Her er føreren oftere påvirket af spiritus, end det er tilfældet i eneulykker, der er sket på hverdage.

Læs hele Vejdirektoratets rapport Dødsulykker 2020.

FAKTA

Rapporten bygger på en nærmere analyse af hver enkelt dødsulykke på vejene i 2020.

Hver gang der sker en dødsulykke, besigtiger Vejdirektoratet ulykkesstedet sammen med politiet og evt. en repræsentant fra den pågældende kommune for at analysere, hvorfor ulykken er sket, og hvorfor den blev så alvorlig.

Yderligere uddrag fra rapporten:

I 2020 er der registreret 150 dødsulykker med i alt 163 dræbte. Syv ud af 10 dødsulykker skete i en landzone, mens de resterende tre ud af 10 dødsulykker skete inden for byzonetavlerne.

Det er oftere fodgængere og cyklister, der mister livet i trafikken i byerne, mens det i højere grad er trafikanter i personbiler, der omkommer i dødsulykker på landeveje samt motor- og motortrafikveje.

121 mænd og 42 kvinder mistede livet i trafikken i 2020. I forhold til 2019 faldt antallet af dræbte i 2020 med 35 færre mænd og kun en kvinde. Det hænger blandt andet sammen med, at antallet af dræbte mænd var højt i 2019.

Påvirkede trafikanter i mere end hver fjerde dødsulykke

Forsamlingsforbud og nedlukning af nattelivet har ikke betydet, at vi har set færre dødsulykker med påvirkede trafikanter i 2020 i forhold til de seneste år. Ligesom vi ser i de andre år, var der også i 2020 flere af de involverede trafikanter i dødsulykkerne, der var påvirket af spiritus og/eller narkotika/medicin. Det gjaldt for 40 af de 163 dødsulykker i 2020.

For mange unge kører spirituskørsel

Kigger vi nærmere på, hvad der kendetegner dødsulykker med spirituspåvirkede trafikanter i de sidste fem år, så skete næsten syv ud af 10 af dem i weekenden. Det gælder især for de yngre trafikanter, som er overrepræsenterede blandt de spirituspåvirkede trafikanter i dødsulykker.

Antallet af unge, der mister livet i en trafikulykke, er faldet de sidste par år, og unge er ikke længere overrepræsenterede blandt de dræbte i trafikken. Det gælder dog ikke for spiritusulykker. I de seneste fem år var 21 procent af de påvirkede trafikanter i dødsulykkerne mellem 18-24 år. Selvom de kun udgør ni procent af befolkningen. Der er især mange spiritusulykker med unge i weekenden.