Læserdebat

Connie Jørgensen: Der bør ske noget nu!

Af Connie Jørgensen, spidskandidat SF, Havepladsvej 142, Fredericia

Den tilbagevendende debat om Fredericia Kommunes Familieafdeling som for tiden mest handler om mere eller mindre lødige undersøgelser gavner ikke de udsatte familier eller medarbejderne i Familieafdelingen. Der er tydeligvis klemte familier, som oplever de ikke har fået den hjælp som de efterspørger.

Disse familier får det ikke bedre af, at andre familier oplever at have fået en god og relevant hjælp. De klemte familier og kommunens medarbejdere kan slet ikke afvente et 4 årligt forløb. Der bør ske noget nu!

Som minimum bør man give disse familier mulighed for at melde sig for at få adgang til at få revurderet og behandlet deres sag. Behandlingen skal ske med et åbent sind fra forvaltningens side og en vilje til at lytte til familiernes egne løsningsforslag. Nedsæt et team af kyndige fagfolk, som kan tage samtalerne og etablere et samarbejde med familierne som peger frem mod bedre løsninger for børn og voksne.

Udfordringerne på familieområdet skal ikke gøres til et langstrakt valgkamps teater, det er problemerne i familierne simpelthen for alvorlige til.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv