FREDERICIA

Christian Bro, Teknisk Udvalg: Behandling af byggesager er gået fra 124 dage til kun 14 dage

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

DI Byggeris tal er for hele 2023, og tager ikke højde for den indsats byggesagsafdelingen har gjort i slutningen af sidste år, og som nu bærer frugt

I januar 2024 fortalte Christian Bro (A): “Det er rigtig godt gået, at vi har fået sagsbehandlingstiden bragt ned, og at der nu bliver koblet en sagsbehandler på med det samme. I Fredericia Kommune vil vi gerne kunne levere en god service til både virksomheder og private. Vi har et driftigt erhvervsliv, og det er nødvendigt, at der ikke er urimelig sagsbehandlingstid, når de sætter projekter i gang.  Vi er ikke nødvendigvis helt i mål med alle tiltag endnu, men afdelingens hårde arbejde har allerede haft rigtig god effekt. Stor ros for det, lød det dengang fra Christian Bro, formand for Teknisk Udvalg i en pressemeddelelsen.

Den indsats der er ydet, hele omstruktureringsprocessen, er ikke med i DI Byggeri’s statistiske oplysninger. Statistikken dækker nemlig for hele 2023, og dækker de tal kommunerne har indberettet .

Bestyrelsesleder for DI Byggeri Sydjylland Michael Mathiesen siger til DanmarkC TV at “Nogle kommuner kan byggesagsbehandle på en uge eller to, mens det i Københavns Kommune tager flere hundrede dage. Jeg ved ikke hvornår på året man opdaterer de tal.”

“Det er jo sådan, når folk har gået i flere år og tænkt på at bygge, og når beslutningen så er taget, skal det være her og nu.” slutter Michael Mathiesen.

Aktuelle fakta
“Der har været styr på vores sagsbehandlingstider siden slutningen af 2023,” fortæller afdelingsleder Jes Bøgelund fra Byg og BBR. “Der har været ydet en kæmpeindsats for dels en omstrukturering, og dels nye arbejdsprocedure.”

Det er dokumenteret ved skemaet herunder, at der er langt fra den kedelige DI Byggeri-statistik for 2023, som i sin helhed har et gennemsnit på 124 dage, og til de reelle 14 dage som et almindelig byggeri nu ligger på i Fredericia Kommune.

Statistik fra Fredericia Kommune

Metodeforbedringer
Udvalgsformand for Teknisk Udvalg, Christian Bro, er forbistret over de tal, som DI Byggeri er kommet med i denne uge. Forbistret – fordi de uden tvivl afspejler gennemsnittet for hele2023, men bestemt ikke den store indsats forvaltningen har ydet, for at nedbringe byggesagstiderne.

Efterslæb
Der var i 2023 noget af et efterslæb, som dengang førte til en del debat. Det satte såvel Teknisk Udvalg sig for, at gøre noget alvorligt ved. Det er lykkedes, ved at komme fra 124 til 14 dage. Christian Bro gør opmærksom på, at det giver politisk ro, men ikke mindst ro i hverdagen for medarbejderne. “Det hjælper i hvert fald ikke at skælde ud,” fortæller Christian Bro, da DanmarkC TV spørger ind til hvilket lederskab der kan vende en negativ udvikling.

En afdeling i udvikling
Jes Bøgelund, afdelingsleder i Byg og BBR, fremhæver, at det først og fremmest er medarbejdernes fortjeneste med den langt hurtigere sagsbehandlingstid. Kort sagt er der indført:
– justerede arbejdsgange. 
– anskaffet flere tekniske løsninger. Bl.a. en ny digital platform.
– indkøb af et nyt byggesagssystem.,
– indkøbt nye computere, der simpelthen har mere styrke.
– fundet frem til flaskehalse – og får dem løst.

Byggesagsafdelingen arbejder med at inddrage digitale robotter i arbejdet.
Sammen med en opdatering af information på hjemmesiden, skal de være med til at afhjælpe en af de største kilder til lang sagsbehandling.

Ikke atomvidenskab
Det har krævet rigtig meget arbejde med metodeforbedringerne, og en afdelingsleder der virkelig har kastet sig ind i arbejdet. Der er ikke kun en medarbejder på en sag, så når en medarbejder ikke er på arbejdet (kursus/sygdom/ferie/afspadsering) er det en kollega der overtager. Det er blot et eksempel på, at når der er flere medarbejdere inde over en sag, glider det hele noget nemmere. “Vi prøver at bruge helt almindelig snusfornuft,” pointerer Christian Bro.

Christian Bro fortæller til DanmarkC TV, at hele Teknisk Udvalg holder øje med udviklingen, og får en orientering som den herover, på hvert møde.