Dagsorden:

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutningssag: Udpegning af suppleant for valgstyreformand til Bøgeskovhallen
 • 3. Beslutningssag: Status på genberegning af dagtilbudstakster for 2021 og tidligere år
 • 4. Beslutningssag: Ombygning af kontorlokale til tandplejeklinik
 • 5. Beslutningssag: Forslag til Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020
 • 6. Beslutningssag: Godkendelse af ny forpagtningsaftale for Tøjhuset og Eksercerhuset
 • 7. Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 og lokalplan 389 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej – østlig del
 • 8. Beslutningssag: Bymidtestrategi
 • 9. Beslutningssag: Frigivelse af midler til analyser og handlinger i forbindelse med Bymidtestrategien
 • 10. Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Skærbæk
 • 11. Initiativretssag: Forslag fra Enhedslisten om tilladelse til brug af Ungdommens Hus for ungdomspartier
                                                       

livestreaming af byrådsmødet starter kl. 17.00

Byrådsmøde fra Fredericia den 29. May 2024