FREDERICIA

Byrådsmøde onsdag aften: Se det DIREKTE på dit tv og computer

Onsdag klokken 17.00 sender DanmarkC TV byrådsmødet direkte på tv og via web-tv

Onsdag klokken 17.00, samles byrådet til måde i Fredericia. Du kan følge mødet DIREKTE både på dit tv og via web-tv.

Efter mødet kan du gense udsendelsen på vores “PLAY” side.

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden
2. Beslutningssag: Regnskab 2021 – Fredericia Kommune
3. Beslutningssag: Overførsel mellem årene 2021 til 2022
4. Beslutningssag: Ansøgninger til brandingpuljen
5. Beslutningssag: Vedtagelse af forslag til lokalplan 380 Boliger ved Skærbækvej, Skærbæk samt forslag til kommuneplantillæg nr. 1
6. Beslutningssag: Skolevejsprojekter 2022
7. Beslutningssag: Tilslutning til klimaløfte i forbindelse med Klimaalliancen
8. Beslutningssag: Høring af naturparkplanen for Naturpark Lillebælt, 2023-2027
9. Beslutningssag: Kulturkasernen, godkendelse af kommissorium for §17 stk.4-udvalg
10. Beslutningssag: Politisk repræsentation i sagen om fredningen af Treldeskovene
11. Beslutningssag: Politisk repræsentation i vandområdeplansammenhæng
12. Beslutningssag: Valgbestyrelse og valgstyrerformænd
13. Udpegning af repræsentant til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd
14 Orienteringssag: Indberetninger til Whistleblowerportalen
15. Initiativretssag: Forslag fra Det Konservative Folkeparti vedr. whistleblowerordningen