FREDERICIA

Byrådsmøde mandag aften – Se det her

Mandag aften klokken 17:00, mødes byrådet til møde. DanmarkC TV sender mødet DIREKTE her på siden.

Mandagens byrådsmøde kan følges DIREKTE her på siden.

Efter mødet, vil du kunne se det punktopdelt.

Dagsorden:

1  Godkendelse af dagsorden 

2  Budget 2022-2025 – tilpasning til ny fagudvalgsstruktur pr. 1. januar 2022 

3  Frigivelse af anlægsmidler – DanmarkC – Infrastruktur 

4  Endelig vedtagelse af delvis ophævelse af byplanvedtægt 2 for et område af Skærbæk By 

5  Endelig vedtagelse af lokalplan 369 – Boliger Krogsagervej Erritsø 

6  Tillæg 1 til Spildevandsplan 2020 – behandling af høringssvar 

7  Visionsproces for byrådet 2022 – godkendelse af konsulentfirma og proces 

8  Proces for udarbejdelse af politik for aktivt ejerskab 

9  Ramme for byrådets spørgetid 

10  Oprettelse af et § 35 stk. 2 udvalg – folkeoplysningsråd for 2022-2026 

11  Medlemsskab af den Vestdanske Filmpulje samt udpegning 

12  Berigtigelse af udpegninger til Bevillingsnævnet 

13  Sydtrafik – udpegning af suppleant til bestyrelsen 

14  Udpegning til Elbohallen 

15  Udpegning af medlemmer til § 17 stk. 4-udvalget vedr. Kulturkasernen