Politik

Byrådsmøde mandag aften – Se det her

Mandag aften klokken 17:00, mødes byrådet til møde. DanmarkC TV sender mødet DIREKTE her på siden.

Mandagens byrådsmøde kan følges DIREKTE her på siden.

Efter mødet, vil du kunne se det punktopdelt.

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden

3. Budgetopfølgning 2021 – Fredericia Kommune

Reviderede dagtilbudstakster for 2022

Fredericia Musicalteater – Status pr. 30. september 2021

Fredericia Musicalteater – Godkendelse af Budget 2022

Ansøgning om Fredericia Kommunes overtagelse af ejerskab og drift af kanalerne i Kanalbyen

Godkendelse af oprettelse af bankforbindelse med kassekredit for Trekantbrand

Anmodning om yderligere låneoptagelse til udvidelser, ombygning og budgetoverskridelse

Godkendelse af vedtægtsændringer for MOTAS I/S

MOTAS I/S – godkendelse af takster for 2022

Fredericia Spildevand og Energi A/S Godkendelse af prisliste 2022

Gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og for jordflytning

Erhvervsbrug af genbrugspladserne

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af afdeling Skolesvinget

Endelig vedtagelse af lokalplan 374 – Boliger på Gl. Færgevej ved Højskolen, Snoghøj samt kommuneplantillæg 23

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet

Optagelse af privat fællessti som offentlig sti ved Hagenørvej

Ny natur på tre kommunale arealer

Orientering om opfyldt grusgrav syd for Læsøvej

Flytning af lokalhistorisk arkiv

Godkendelse af Plan for drift under kriser (Beredskabsplan)Godkendelse af Fredericia Kommunes Stormflodsplan 2021

Prækvalifikationsansøgning til en bydækkende helhedsplan for perioden 2023-2026 .

Revideret driftsaftale Ulleruphus

Godkendelse af alternativ til kvalitetsrapport 2021/2022 på skoleområdet

Revidering af principper for økonomistyring

Støttesag, Boligselskabet Futura Fredericia afd. 4505

Boligselskabet BSB – Renovering af afdeling 85/01

Støttesag, Boligkontoret Fredericia, afd. 404, Christiansberg, Skema A