DanmarkC TV

Home Byrådsmøde – LIVE

Byrådsmøde – LIVE

Her kan du følge med direkte fra byrådsmøder i Fredericia Kommune.

Næste direkte udsendelse fra byrådet er

Mandag den 5.oktober 2020 – kl.17.00

Mødet foregår i Fredericia Idrætscenter og er denne gang grundet coronasituationen – lukket for tilhørere

Dagsorden

144 Godkendelse af dagsorden
145 Legepladspuljen 2020 – fremrykning af tre projekter
146 Nybyggeri – 8 almene boliger i Dronningensgade
147 Budgetforslag 2021-2024 til 2. behandling
148 Elbo Hallen – rykning af kommunale lån
149 Endelig vedtagelse af lokalplan 359 Boliger ved Gl. Færgevej nord for Snoghøjgårdparken,
Snoghøj
150 Endelig vedtagelse af Lokalplan 382 – Facader og skilte i Fredericia Bymidte
151 Omfordeling af arealer til boligformål og perspektivområder i Kommuneplan 2021-2033..21
152 Forslag til regulativ for miljøforhold ved midlertidige aktiviteter
153 Godkendelse af forslag til indsatsprogram vedr. vandløbsrestaurering i statens vandområdeplaner 2021-2027
154 Ankestatistik for 2019 fra Ankestyrelsen (Danmarkskortet)
155 Borgervejlederens årsberetning
156 Udpegning af medlem til International Business College (IBC)

Du kan se hele dagordenen her…