Home Læserdebat Byrådsmedlemskab – en hobby?
Byrådsmedlemskab – en hobby?

Byrådsmedlemskab – en hobby?

0

Læserdebat af : Ecaterina Pedersen, Bestyrelsesmedlem for Alternativet Fredericia

Et nyt narrativ tager form i lokal politikkernes bevidsthed: arbejdet som byrådsmedlem er en hobby. Er dette nu også tilfældet? Hvis det er, er det godt? Hvad er en hobby? Ifølge Den Danske Ordbog er hobby en ”interesse som man dyrker (som oftest i fritiden)”. Jeg vil mene, at det er en forenklet definition eller en ikke-præcis definition, der involverer to forskellige termer dog indbyrdes forbundne: hobby og interesse. Når vi tænker på en hobby, kan det være alt fra at bygge modeltog til at dance salsa. Formålet med en hobby kan have enten karakter af konkurrence eller noget man gør for nydelse og afstresning. Uanset hvad, har vi en forståelse af, at hobbyer er med til at krydre og forbedre vores livskvalitet ved at lærer noget nyt, opleve nye eventyr, møde nye mennesker etc. Nogle gange giver hobbyer endda en flugt fra vores ensartede dagligliv. Hobby er på normalvis en kontinuerlig fritidsaktivitet eller indsats, hvor man foretager sig noget, man kan lide, noget der kræver hengivenhed og skal gøres systematisk. 

Interesse er dybest set noget man kan lide, eller man har en fornemmelse for. Interesse involverer et bredt område, herunder dyrkelse af hobbyer, men en interesse udvikler sig ikke nødvendigvis til en hobby. Hvis man har en interesse, kan den måske udvikles til en hobby. Interesse er således ikke nødvendigvis noget, man dyrker. Det er meget mulig, at en karriere som byrådsmedlem starter som en interesse, der bliver til en hobby ved at gøre den kontinuerlig og systematisk. I den forstand kan arbejdet som byrådsmedlem betragtes som en hobby. Men er det også rigtigt eller rettere sagt, er det i byrådspolitikkernes (og borgernes) interesse, at vi accepterer sådan et narrativ? Jeg ser to vanskelige problemstillinger her, som er både misvejledende og nedgraderende ved at påbegynde dette narrativ.

For det første, hvis det er rigtig at hobby er noget man gør for nydelse, nysgerrighed, flugt fra monotoni i tilværelsen, stressaflastning etc., så er man ikke motiveret af andres livsvilkår og andres velvære. Man dyrker ikke en hobby for en anden. Til gengæld ligger motivationen i éns egen person. Deltagelse i lokalpolitik som byrådsmedlem er således ikke motiveret af borgerlig pligt, og målet med éns arbejde er ikke fælleskabets velvære, men målet vil være selvtilfredshed. 

Så vidt jeg har forstået, lader man sig vælge ind i byrådet, fordi man har et ønske at gøre en forskel i forholdt til andre menneskers livskvalitet og fremtidsudsigter. Hvis jeg ikke har misforstået det hele, så det at betragte det politiske byrådsarbejde som hobby er misvejledende (man arbejder ikke som byrådsmedlem for éns eget skyld, og man betaler ikke for at gøre det, som normalt man gør for hobbyer), nedgraderende og miskrediterende (det er en minimering af éns indsats og arbejde). At være et effektiv byrådsmedlem kræver både engagement og hård arbejde. Det er helt fair at man får betaling for det hårde arbejde, man vælger at udføre i sin fritid, og heldigvis får i Danmark man vederlag for at være byrådsmedlem. Hvilket fører os til den anden problemstilling.

Så længe man fortsætte at snakke om hobbyer, så forbliver en hobby en aktivitet, der vælges på baggrund af éns personlige livsvilkår og livsindstillinger, hvor målet er selvtilfredshed på et eller andet facon. Det må betyde, at hobby bliver ved med at være noget, der gøres for sjov og rekreation i fritiden, som man normalvis ikke bliver betalt for, men selv betaler til. Et byrådsmedlem bliver betalt af fælleskabet i form af vederlag. Ifølge Den Danske Ordbog er et erhverv en ”beskæftigelse man tjener penge ved at udføre eller modtager en anden ydelse for”. Aktiviteten som byrådsmedlem ophører dermed at være en hobby, når det åbenbart er et erhverv? Ville ”erhverv” ikke være en mere akkurat betegnelse? Hvis svaret er ja, er det så ikke mere på spil med hensyn til, hvad at være et byrådsmedlem implicerer i forhold til egen bevidsthed (både bevidsthed om selve erhvervet og samvittighed i etisk og moralsk forstand) og fælleskabets opfattelse? Skal vi så acceptere det reducerende begreb ”hobby” relateret til den store, hårde indsats men også ansvar og privilegium som erhvervet ”byrådsmedlem” involvere?